Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

Diplommodul

Kvalificer dit arbejde med teorier om andetsprogstilegnelse og støt flersprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold

På modulet arbejder du bl.a. med

  • flersprogethed og flersproget sprogbrug
  • flersproget udvikling
  • sprogpædagogik og flersprogethed
  • kognitive, interaktionelle og sociale og socialpsykologiske aspekter ved flersprogstilegnelse
  • læringsstrategier
  • sprogtilegnelse set i et udviklingsperspektiv.

Du bliver styrket i at anvende teorier og forsknings- og udviklingsarbejder om flersprogethed og andetsprogstilegnelse til at udvikle din egen praksis.

Målgruppe 

Modulet er for dig, der arbejder med sprogstimulering og undervisning af børn og unge med dansk som andetsprog.

Struktur 

Flersprogethed og andetsprogstilegnelse er et modul på Den pædagogiske diplomuddannelse – Dansk som andetsprog.

Jane Ahrendt
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Fuld studieordning Uddannelsesretningens studieordning
Tilmeld modul

27. januar 2020 - Odense M

Forløb