Forandrings- og læreprocesser

Diplommodul

Er du interesseret i dynamikken og kompleksiteten i de forandrings- og læreprocesser som patienter, borgere og uddannelsessøgende gennemlever i forbindelse med pædagogiske tiltag?
Arbejd med sundhedsformidling, sundhedsfremme og forebyggelse!

Tilmeld modul

Sæt fokus på forandrings- og læreprocesser hos dine patienter

Fagligt indhold 

Du lærer om læringsteori og forandrings- og læreprocesser, så du kan udvikle en større forståelse for betydningen af inddragelse af patienter, borgere, personale og/eller uddannelsessøgendes deltagerforudsætninger i relation til læringsforløb.

Du får viden om:

  • læringsteorier og vidensformer, herunder tavs viden og erfaringsviden
  • psykologiske aspekter på læring og forandring
  • kropslig læring samt aspekter der såvel fremmer som hæmmer læring, herunder refleksionsbegrebet.

Udbytte

Du lærer at anvende din viden og indsigt om forandring og læring i praksis.

Efter Forandrings- og læreprocesser kan du:

  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til forandrings- og læreprocesser i konkrete faglige sammenhænge
  • indgå i et samarbejde med en målgruppe med henblik på at afklare mulige forandrings- og læreprocesser
  • vurdere og formidle mulige forandrings- og læreprocessers betydning i praksis og begrunde de valgte handlinger og løsninger.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Forandrings- og læreprocesser er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten Rue Honoré

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld modul

Forløb