Frihedssyn og pædagogisk praksis

Diplommodul

Bliv en nøglespiller i arbejdet med frihedssyn, etik og demokratisk dannelse i din pædagogiske praksis.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Kompetencemål for Frihedssyn og pædagogisk praksis

Modulet tager afsæt i frie skolers praktiske forvaltning af frihedssynet. Du opnår kompetencer til at arbejde med frie skolers frihedssyn i relation til pædagogisk teori og øvrige centrale pædagogiske positioners frihedssyn. På modulet kommer du til at arbejde med den pædagogisk, filosofiske baggrund for begreberne livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse økonomiske, sociale og politiske forholds betydning for den frie skoles praktisk forvaltning af frihedssynet frie skolers begreber om frihed, dannelse og etik.

Målgruppe for Frihedssyn og pædagogisk praksis

Modulet er for lærere og pædagogisk personale i friskoler, efterskoler, højskoler og andre frie skoler.

Stuktur på Frihedssyn og pædagogisk praksis

Frihedssyn og pædagogisk praksis er et modul på Den pædagogiske diplomuddannelse i Frie skolers grundlag og pædagogiske udvikling. Læs mere om optagelse på diplomuddannelser. Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Den pædagogiske diplomuddannelse.

Tilmeld modul

3. februar 2020 - Vester Skerninge

Forløb