Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

Diplommodul

Vil du være med til at udvikle sproglige egenskaber hos flersprogede personer?
På modulet Intersprogsanalyse og sproglig evaluering er du med til at støtte og vejlede i overensstemmelse med sprogdidaktik og intersprogsanalyse.

Tilmeld modul

Bliv en del af sprogudviklingen hos flersprogede børn, unge og voksne!

Fagligt indhold

Du vil på kurset komme til at arbejde hen imod tilegnelsen af egenskaber inden for sprogdidaktik, og hvordan det kan hjælpe dig i arbejdet med at forbedre flersprogedes andetsprogsudvikling.

Du vil også komme til at arbejde med:

  • viden om det danske sprogs struktur
  • evaluering og vurdering af sprogudviklingen hos flersprogede personer
  • inddragelse af sprogvurdering og intersprogsanalyse i didaktisk planlægning
  • metoder til at håndtere forløb med flersprogede personer og deres sprogudvikling.

Udbytte

Når du har deltaget i modulet, vil du være i stand til:

  • at udføre sprogvurdering og intersprogsanalyse
  • at anvende viden om sprog og intersprogsanalyse i det praktiske arbejde med flersprogede
  • at forholde dig analytisk og reflekterende til konkrete sproglige evalueringsredskaber
  • planlægge og udføre forløb for flersprogede personer, hvor du løbende støtter og vejleder.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Intersprogsanalyse og sproglig evaluering er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Dansk som andetsprog.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder med sprogstimulering og undervisning af børn og unge med dansk som andetsprog, som ønsker at opgradere din viden. 

Jane Ahrendt
Jane Ahrendt Studiesekretær
Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb