Kommunikation og organisation

Diplommodul

Styrk din forståelse for kommunikation i et ledelsesperspektiv og opbyg et solidt grundlag for samspillet mellem organisationens interne og eksterne kommunikation.

Tilmeld modul

Foretag reflekteret, kommunikative valg i din ledelsespraksis

Fagligt indhold 

Med et grundlæggende kendskab til kommunikation i organisationer, lærer du at forholde dig til de forskellige kommunikative processer, der har omverdenens afkodning og fortolkning af organisationen som omdrejningspunkt.

Du får viden om:

  • teorier om ledelseskommunikation og organisation
  • kommunikationsmetoder til at fremme refleksion, kreative og innovative processer
  • balance og overensstemmelse mellem organisationens etos, image og identitet
  • etablering af lærings- og kommunikationskulturer, der fremmer organisationens opgavevaretagelse.

Udbytte

Efter Kommunikation og organisation kan du:

  • styre og lede kommunikationsprocesser professionelt
  • iagttage og indsamle empiri om kommunikative og organisatoriske problemstillinger
  • identificere og perspektivere kommunikationsopgaver i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier.

Niveau

Modulet hører under Diplomuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Kommunikation og organisation er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er nuværende eller kommende leder i en privat eller offentlig virksomhed og gerne vil udvikle dine kommunikative kompetencer i organisationssammenhæng.

Janni Frank
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Kristina Østermark Jensen
Kristina Østermark Jensen Studiesekretær, Vejle
Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul
29. januar 2020 - Odense C
5. februar 2020 - Vejle
27. august 2020 - Odense C
27. august 2020 - Vejle
Forløb