Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til de målgrupper, som sundhedssocialrådgiverne møder i deres daglige arbejde.

Diplommodul

Ønsker du at forbedre dine kompetencer som sundhedssocialrådgiver? På dette modul lærer du, hvilke udfordringer du kan møde i arbejdet med forskellige målgrupper, og hvordan du håndterer disse i praksis.

Tilmeld modul

Optimer dit arbejde som sundhedssocialrådgiver!

Fagligt indhold

Du vil på modulet få indsigt i forskellige målgruppers sociale, kulturelle og samfundsmæssige udfordringer og muligheder. Du vil også opnå kendskab til:

  • teorier og metoder om inklusion og eksklusion i forhold til særlige målgrupper
  • specifikke socialfaglige problemstillinger i relation til udvalgte målgrupper
  • hvordan man benytter sin viden til at udvikle og gennemføre strategier i praksis.

Udbytte

Du vil efter deltagelse i kurset kunne benytte din teoretiske og metodiske viden i praksis. Du vil også kunne:

  • arbejde i overensstemmelse med din viden omkring etik og de magtrelationer, der kan opstå i arbejdet som sundhedssocialrådgiver
  • benytte relevant forskning i forbindelse med arbejdet omkring de udvalgte målgrupper
  • reflektere over, analysere og formulere de problemstillinger der kan findes i relation til arbejdet med målgrupperne

Niveau

Modulet hører under Den sociale diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.
Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til de målgrupper, som sundhedssocialrådgiverne møder i deres daglige arbejde er et valgfrit modul inden for uddannelsens faglige område.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er socialrådgiver, og som arbejder på et hospital, i en kommune eller inden for psykiatrien med børn, unge, voksne og deres pårørende.

Tilmeld modul
7. september 2020 - Odense M
Forløb