Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til de målgrupper, som sundhedssocialrådgiverne møder i deres daglige arbejde.

Diplommodul

Ønsker du at forbedre dine kompetencer som sundhedssocialrådgiver? På dette modul lærer du, hvilke udfordringer du kan møde i arbejdet med forskellige målgrupper, og hvordan du håndterer disse i praksis.

Tilmeld modul

Optimer dit arbejde som sundhedssocialrådgiver!

Fagligt indhold

Du vil på modulet få indsigt i forskellige målgruppers sociale, kulturelle og samfundsmæssige udfordringer og muligheder. Du vil også opnå kendskab til:

  • teorier og metoder om inklusion og eksklusion i forhold til særlige målgrupper
  • specifikke socialfaglige problemstillinger i relation til udvalgte målgrupper
  • hvordan man benytter sin viden til at udvikle og gennemføre strategier i praksis.

Udbytte

Du vil efter deltagelse i kurset kunne benytte din teoretiske og metodiske viden i praksis. Du vil også kunne:

  • arbejde i overensstemmelse med din viden omkring etik og de magtrelationer, der kan opstå i arbejdet som sundhedssocialrådgiver
  • benytte relevant forskning i forbindelse med arbejdet omkring de udvalgte målgrupper
  • reflektere over, analysere og formulere de problemstillinger der kan findes i relation til arbejdet med målgrupperne

Niveau

Modulet hører under Den sociale diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.
Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til de målgrupper, som sundhedssocialrådgiverne møder i deres daglige arbejde er et valgfrit modul inden for uddannelsens faglige område.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er socialrådgiver, og som arbejder på et hospital, i en kommune eller inden for psykiatrien med børn, unge, voksne og deres pårørende.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert Studievejleder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Folder om forløbet
Tilmeld modul

Forløb