Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til de målgrupper, som sundhedssocialrådgiverne møder i deres daglige arbejde.

Diplommodul

Styrk dine kompetencer i arbejdet som sundhedssocialrådgiver - det med fokus på relevante teorier og socialfaglige problemstillinger, der at relatere sig til arbejdet med patienter - børn, unge, voksne og deres pårørende.

 

Tilmeld modul

Skab grundlaget for socialfagligt udviklingsarbejde!

Kompetencemål for modulet
På modulet arbejder du bl.a. med:

  • Individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige konteksters betydning for
    arbejdet med målgrupperne (bl.a. socialmedicinsk og psykosocial viden)
  • Teoretiske perspektiver og problemstillinger, herunder normalitet, afvigelse, inklusion og eksklusion,
    magt og etik i relation til de målgrupper, som sundhedssocialrådgiverne møder i det daglige
  • Introduktion til udvalgte metodiske tilgange på område. 


Målgruppe for modulet
Modulet er målrettet sundhedssocialrådgiveren, der arbejder på hospitaler, i kommunerne, indenfor psykiatri - både med børn, unge, voksne og deres pårørende mv.

Struktur for modulet
Modulet er et valgfrit modul vf 14 på Den sociale diplomuddannelse Modulet omfatter 10 ECTS-point.

Læs mere

Læs mere om optagelse på diplomuddannelser


Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Den sociale diplomuddannelse 

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Folder om forløbet
Tilmeld modul
16. marts 2020 - Odense M
Forløb