Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe

Diplommodul

Vil du styrke dine evner i at vurdere individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige vilkår i forhold til en udvalgt målgruppe?

Modulet er gratis for medarbejdere der arbejder med udsatte børn og unge. Læs mere her

 

Tilmeld modul

Skab grundlaget for socialfagligt udviklingsarbejde!

Fagligt indhold 

Ved at veksle mellem praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang, lærer du om relevante socialfaglige problemstillinger i relation til en udvalgt målgruppe.

Du får viden om:

  • teoretiske perspektiver og problemstillinger, herunder normalitet, afvigelse, inklusion og eksklusion, magt og etik i relation til den udvalgte målgruppe
  • individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige konteksters betydning for arbejdet med den udvalgte målgruppe.

Udbytte

Når du er i stand til at anvende faglige teorier, kan du vurdere individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige vilkår, muligheder og begrænsninger i forhold til en udvalgt målgruppe.

Efter Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe kan du:

  • reflektere over brugen af relevante analysemetoder og demonstrere indsigt i udvalgte discipliner, teorier og begreber i relation til det professionelle arbejde med en udvalgt målgruppe
  • analysere, reflektere over og formulere problemstillinger samt opsætte strategier i forhold til praksis i relation til arbejdet med en udvalgt målgruppe.

Niveau

Modulet hører under Den sociale diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er målrettet sundhedssocialrådgiveren, der arbejder på hospitaler, i kommunerne, indenfor psykiatri – både med børn, unge, voksne og deres pårørende mv.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

16. marts 2020 - Odense M

Forløb