Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe

Diplommodul

Er du teoretisk og praktisk stærk i rehabilitering og rehabiliteringsindsatser?
På modulet styrker du din forståelse for, hvordan du træffer beslutninger i forbindelse med rehabiliteringsindsatser i relation til den udvalgte gruppe og/eller den konkrete borger.

Tilmeld modul

Arbejd med rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv!

Fagligt indhold 

Du tilegner dig ny viden om og forståelse for den udvalgte gruppes problemstillinger og relevante perspektiver på rehabilitering i forhold til disse, og derved styrker du din indsigt i arbejdet med rehabilitering i relation til en given borgergruppe og de samfunds-, institutionelle og lokale rammers betydning.

Du får viden om:

  • afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver
  • borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe
  • samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats i relation til den valgte gruppe
  • interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe.

Udbytte

Efter Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe kan du anvende viden om, analysere og reflektere over borgerens perspektiv og hverdagssituation, som hjælper dig til at træffe og fagligt begrunde beslutninger i forbindelse med rehabiliteringsindsatser i relation til den udvalgte gruppe og/eller den konkrete borger.

Du kan identificere, analysere og begrunde problemstillinger i forhold til rehabiliteringsindsats over for den udvalgte gruppe samt indgå i samarbejde med den udvalgte gruppe omkring rehabiliteringsindsatser.

Niveau

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe er et retningsspecifikt modul under retningen Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten Rue Honoré

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld modul

Forløb