Supervision, coaching og mentorskab

Diplommodul

Vil du arbejde i en pædagogisk eller ledelsesmæssig funktion i social- og sundhedsfaglig klinisk praksis? Kvalificer dit arbejde med vejledning med henblik på at kunne varetage forskellige former for strukturerede individuelle samtaler med fagpersoner!

Tilmeld modul

Få viden om forskellige former for kommunikationspraksis!

Fagligt indhold 

På baggrund af dine erfaringer med vejledning, bliver du kvalificeret til at varetage forskellige former for strukturerede, individuelle samtaler med fagpersoner, hvor du fokuserer på dialog og feedback.

Du får viden om:

  • teorier bag metoder i supervision, coaching og mentorskab samt træning supervisions- coaching og mentorsamtalen
  • kommunikationspraksis, herunder dialog, feed back, anerkendelse
  • etik og magt i supervisions- coaching – og mentor samtaler
  • planlægning, rammesætning af forskellige former for samtaler samt refleksion over samtaler.

Udbytte

Du lærer at analysere og reflektere over forskellige former for samtaler, hvor du inddrager både faglige, etiske, organisatoriske og personlige perspektiver

Efter Supervision, coaching og mentorskab kan du:

  • lede et individuelt samtaleforløb
  • anvende grundlæggende færdigheder i supervisionsgrupper, der arbejder med coaching, supervision eller mentorskab
  • under supervision gennemføre konkrete samtaleforløb i egen praksis, fx coachingsamtaler eller mentorsamtaler.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Supervision, coaching og mentorskab er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Professionspraksis.

Målgruppe

Modulet er for dig, der fungerer i en pædagogisk eller ledelsesmæssige funktion i social- eller sundhedsfaglig klinisk praksis eller uddannelse.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten  Rue Honoré
Kirsten Rue Honoré

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld modul

30. marts 2020 - Odense M

30. marts 2020 - Vejle

Forløb