Svækkede ældre

Diplommodul

Du får systematiske metoder og faglig dømmekraft til at håndtere ældre svækkede borgeres komplekse helbredssituationer i deres eget hjem

Tilmeld modul

Kompetencemål for Svækkede ældre

På modulet arbejder du bl.a. med

  • systematisk at opspore og formidle borgerens helbredssituation ved akut forværring af kronisk sygdom
  • at handle professionelt i komplekse situationer hos borgere med multisygdom og funktionsevnetab
  • at påtage sig et ansvar for faglige og tværfaglige sundhedsindsatser ved akut forværring i komplekse sygdomsforløb og ved livets afslutning.

Målgruppe for Svækkede ældre

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder professionelt på det sundhedsfaglige område.

Struktur på Svækkede ældre

Svækkede ældre er et modul på Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Borgernær sundhed.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten  Rue Honoré
Kirsten Rue Honoré

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb