Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til de målgrupper, som sundhedssocialrådgiverne møder i deres daglige arbejde.

Diplommodul

Styrk dine kompetencer i arbejdet som sundhedssocialrådgiver - det med fokus på socialfaglige metoder, der relaterer sig til arbejdet med patienter - børn, unge, voksne og deres pårørende.

 

Tilmeld modul

Lær om udvalgte metoder i socialt arbejde!

Kompetencemål for modulet På modulet arbejder du bl.a. med:

  • Metodebegreber i socialt arbejde
  • Historiske, samfundsmæssige, juridiske, og organisatoriske rammer (ajourføring af lovgivning, det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde, koordinering mv.)
  • Teoretisk og praktisk arbejde med udvalgte metoder (kommunikation, funktionsevnevurdering, netværksmøder, borgerperspektivet mv.)
  • Forskning, dokumentation og evaluering


Målgruppe for modulet

Modulet er målrettet sundhedssocialrådgiveren, der arbejder på hospitaler, i kommunerne, indenfor psykiatri - både med børn, unge, voksne og deres pårørende mv.

Struktur for modulet
Modulet er et valgfrit modul vf 15 på Den sociale diplomuddannelse
Modulet omfatter 10 ECTS-point.

Læs mere

Læs mere om optagelse på diplomuddannelser


Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Den sociale diplomuddannelse 

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Folder om forløbet
Tilmeld modul
15. marts 2021 - Odense M
Forløb