Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe

Diplommodul

Vil du styrke dine faglige kompetencer, så du kan anvende faglige teorier som grundlag for formulering af metoders anvendelse i forhold til socialfaglig praksis?

Tilmeld modul

Lær om udvalgte metoder i socialt arbejde!

Fagligt indhold 

Du lærer om forskellige metoder i socialt arbejde, hvor du bliver klar at redegøre for de sociale, organisatoriske og samfundsmæssige betingelser samt muligheder og begrænsninger i de forskellige metoder.

Du får viden om:

  • metodebegreber i socialt arbejde
  • historiske, samfundsmæssige, juridiske, og organisatoriske rammer
  • teoretisk og praktisk arbejde med udvalgte metoder.

Udbytte

Ved at anvende udvalgte metoder, kan du udvikle din egen socialfaglige praksis, mens analyse og refleksion hjælper dig med at begrunde dine metodevalg.

Efter Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe kan du:

  • analysere og reflektere over faglige teorier om udvalgte metoder med inddragelse af viden fra relevant udvikling/forskning
  • anvende udvalgte metoder og begrunde metodevalg, herunder anvende faglige teorier som grundlag for formulering af metoders anvendelse i forhold til socialfaglig praksis.

Niveau

Modulet hører under Den sociale diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er målrettet sundhedssocialrådgiveren, der arbejder på hospitaler, i kommunerne, indenfor psykiatri – både med børn, unge, voksne og deres pårørende mv.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

15. september 2019 - Odense M

15. september 2020 - Odense M

Forløb