Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til de målgrupper, som sundhedssocialrådgiverne møder i deres daglige arbejde.

Diplommodul

Styrk dine kompetencer i arbejdet som sundhedssocialrådgiver - det med fokus på socialfaglige metoder, der relaterer sig til arbejdet med patienter - børn, unge, voksne og deres pårørende.

 

Tilmeld modul

Lær om udvalgte metoder i socialt arbejde!

Kompetencemål for modulet På modulet arbejder du bl.a. med:

  • Metodebegreber i socialt arbejde
  • Historiske, samfundsmæssige, juridiske, og organisatoriske rammer (ajourføring af lovgivning, det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde, koordinering mv.)
  • Teoretisk og praktisk arbejde med udvalgte metoder (kommunikation, funktionsevnevurdering, netværksmøder, borgerperspektivet mv.)
  • Forskning, dokumentation og evaluering


Målgruppe for modulet

Modulet er målrettet sundhedssocialrådgiveren, der arbejder på hospitaler, i kommunerne, indenfor psykiatri - både med børn, unge, voksne og deres pårørende mv.

Struktur for modulet
Modulet er et valgfrit modul vf 15 på Den sociale diplomuddannelse
Modulet omfatter 10 ECTS-point.

Læs mere

Læs mere om optagelse på diplomuddannelser


Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Den sociale diplomuddannelse 

Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert Studievejleder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Folder om forløbet
Tilmeld modul

Forløb