Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe

Diplommodul

Styrk dine kompetencer til at anvende faglige teorier som grundlag for formulering af metoders anvendelse i forhold til socialfaglig praksis

Tilmeld modul

Tilpasset titel: Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til de målgrupper, som sundhedssocialrådgiveren møder i deres daglige arbejde

Kompetencemål for modulet

På modulet arbejder du bl.a. med:

  • Metodebegreber i socialt arbejde
  • Historiske, samfundsmæssige, juridiske, og organisatoriske rammer ( ajourføring af lovgivning, det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde, koordinering mv.)
  • Teoretisk og praktisk arbejde med udvalgte metoder (kommunikation, funktionsevnevurdering, netværksmøder, borgerperspektivet mv.)
  • Forskning, dokumentation og evaluering

Målgruppe for modulet

Modulet er målrettet sundhedssocialrådgiveren, der arbejder på hospitaler, i kommunerne, indenfor psykiatri – både med børn, unge, voksne og deres pårørende mv.

Struktur for modulet

Modulet er et valgfrit modul på Den sociale diplomuddannelse.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Fuld studieordning
Tilmeld modul

15. september 2019 - Odense M

15. september 2020 - Odense M

Forløb