Jordbrug

Top up/overbygning

For dig der vil arbejde med dyr, natur og miljø eller økonomi i relation til jordbrugsområdet.

Stil skarpt på problemstillinger inden for jordbrug

Professionsbachelor i Jordbrug er en top up på 1½ år til jordbrugsteknologuddannelsen.

Under top up uddannelsen i jordbrug oparbejder du grundlæggende kompetencer inden for analyse, planlægning, udvikling og kommunikation samt en særlig kompetenceprofil inden for biologiske, fysiologiske, miljømæssige, jordbrugsøkonomiske samt juridiske felter.

Du bliver i stand til at varetage komplekse problemstillinger på højt niveau i både ledelses- og rådgivningsstillinger.

Med viden inden for det biologiske såvel som det økonomiske område, bliver du en medarbejder, der kan matche det udfordrende marked, og som samtidig kan bidrage til udvikling og fremdrift på jordbrugsmarkedet.

Professionsbachelor i jordbrug foregår over tre semestre. Uddannelsen indeholder en række obligatoriske fællesfag, et selvvalgt studieretningsfag samt specialefag indenfor ét af tre områder.

Sidste semester består af 10 ugers virksomhedspraktik samt et afsluttende bachelorprojekt, hvor du kan målrette dit arbejde til det, du brænder mest for.

De obligatoriske fællesfag udstyrer dig med grundlæggende kompetencer indenfor områder såsom metode, projektledelse samt kommunikation, målrettet dét område, uddannelsen henvender sig til.

Studieretninger

Der findes 4 forskellige studieretninger på Pba. i Jordbrug:

 • Økonomi.
 • Planter.
 • Husdyr.
 • Natur/miljø.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder hvert år et antal studieretninger alt efter, hvilken specialiseringer vores ansøgere har fra deres Jordbrugsteknologuddannelse.

Når du i starten af august har bekræftet din studieplads, vil du blive kontaktet for at tilmelde dig den studieretning, du ønsker at gå på. På det tidspunkt vil du også kunne se, hvilken af de 4 studieretninger vi vælger at udbyde i år.

 

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Jobmuligheder

Som professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed har du en bred vifte af karrieremuligheder i både danske og internationale virksomheder eller organisationer.

Du vil typisk finde job i:

 • Private rådgivende virksomheder
 • Forsøgs- og forskningsvirksomheder
 • Entreprenør- og anlægsvirksomheder
 • Offentlige virksomheder såsom kommuner og styrelser

Indenfor jobområder såsom:

 • Rådgivning og salg
 • Ledelse
 • Undervisning
 • Forvaltning

Videreuddannelse

 • Have og parkingeniør på Skovskolen (via individuel vurdering)
 • Kandidatgrad i Agro-Environmental Management (Århus Universitet)
 • Kandidatgrad i Agrobiologi (Århus Universitet)

Bemærk: Du kan søge ind på denne uddannelse fra den 1. marts.

Adgangskrav

Adgang med denne erhvervsakademiuddannelse

 • Jordbrugsteknolog
 • Miljøteknolog

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk jordbrugsteknolog uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Fordeling af studiepladser

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2019 optager vi 16 studerende i Odense.

Hvis vi skulle modtage ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, vil vi udvælge de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”.

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Du kan søge ind på denne uddannelse fra uge 9.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Hanne Søndergaard Studie- og SPS-vejleder - Træffetider: mandag kl. 9-12, onsdag kl. 10-13 samt fredage (d. 7/2, 6/3, 1/5 og 29/5)) kl. 10-12
Lone Munkholm Madsen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 28. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold. 
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Lørdag 22. februar 2020 kl. 11-15 på alle UCL's campusser.

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Du er velkommen til at komme på besøg og opleve undervisningen på Jordbrugsuddannelsen i Odense.

Hvad kan jeg opleve på studerende for en dag?

Studerende for en dag kan give dig afgørende viden, før du beslutter dig for, om Jordbrugsuddannelsen er noget for dig.

Dagen vil give dig mulighed for at:

 • Få et indtryk af studiemiljøet.
 • Opleve undervisningen på uddannelsen og fornemme det faglige niveau.
 • Snakke med studerende om uddannelsen, studiemiljøet mv.
 • Få en rundvisning på uddannelsen og bl.a. se vores studiefaciliteter.

Du bestemmer hvad du vil opleve

Du bestemmer selv, hvor langt dit besøg skal være, og hvad du gerne vil opleve.

Kontakt

Kontakt uddannelsens studievejleder og lav en aftale om et besøg.

 • Hanne Søndergaard
  Studievejleder
  hso@ucl.dk eller 2115 3562

Optagelse - kontakt os

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mellem kl. 10.00-12.00.
optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:
·         Adgangskrav
·         Ansøgningsprocedure
·         Optagelse

!OBS: Optagelsesvejledningen holder lukket i uge 34.

Skriv os en mail, så vender vi tilbage hurtigst muligt i uge 35.