Socialrådgiver

Professionsbachelor

Med en socialrådgiveruddannelse hjælper du mennesker med sociale problemer og skaber forandringer, der kan få stor betydning for manges liv.

 • Socialt arbejde og jura
 • Samfundsvidenskab og psykologi
Varighed 3,5 år (5 mdr. praktik)
Sted Odense, Vejle
Studiestart September og Februar
Kontakt os

Ledige pladser
Nogle uddannelser har ledige pladser med start februar 2024.
Se ledige pladser

Hør Sussi og Simon fortælle om uddannelsen 2:19

Arbejdsliv og karriereveje

Som socialrådgiver får du en bred vifte af jobmuligheder fra gadeplan til de bonede gulve.

Socialrådgivere arbejder med sociale problemer og forandringsrettede aktiviteter og herunder forebyggelse inden for familieområdet, beskæftigelsesområdet, misbrugsbehandling, psykiatriområdet og handicapområdet.

83 procent af socialrådgiverne i Danmark er ansat i kommunerne. Her arbejder de i forvaltninger, institutioner og med projekter.

Omkring 10 procent er ansat i regionerne eller i staten.

Private organisationer og institutioner beskæftiger også socialrådigere, ligesom der er socialrådgivere, der vælger at arbejde som selvstændige.

I de kommunale forvaltninger arbejder socialrådgivere typisk inden for arbejdsområder som:

 • Børn, unge og familier
 • Arbejdsmarkedsområdet
 • Voksne udsatte
 • Handicapområdet
 • Integration af flygtninge og indvandrere.
 • Socialrådgiver i staten og i regionerne

I staten og i regionerne arbejder socialrådgivere for eksempel i:

 • Kriminalforsorgens institutioner
 • VISO og Socialstyrelsen
 • Underviser på pædagoguddannelsen, Social- og Sundhedsuddannelser og Socialrådgiveruddannelser
 • Dag- behandlingstilbud i den regionale psykiatri
 • Distriktspsykiatrien
 • Regionale specialiserede botilbud
 • Regionale smertecentre
 • Familieambulatorier
 • Arbejds- og Miljømedicinske klinikker.
 • Socialrådgiver i den private sektor

Socialrådgivere kan arbejde i private organisationer som:

 • KFUM's Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Kræftens Bekæmpelse, Mødrehjælpen, Blå Kors, ADHD-foreningen, Hjerteforeningen og lign.
 • Større virksomheders HR-afdelinger
 • Pensionskasser
 • Fagforeninger
 • Internationale organisationer.

Nogle socialrådgivere vælger også at blive selvstændige og bl.a. udføre konsulentopgaver for kommuner.

Med en professionsbacheloruddannelse som socialrådgiver åbnes døre til:

 • Specialuddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Masteruddannelser
 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter
 • Forskeruddannelser (ph.d.).

Derudover har du som uddannet socialrådgiver også mulighed for at deltage i mange forskellige opkvalificerende kursusforløb.

Diplomuddannelser

 • Den sociale diplomuddannelse
 • Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet – med fokus på myndigheder og leverandører
 • Den sociale diplomuddannelse med fokus på tværfagligt samarbejde
 • Diplomuddannelse i familieterapi
 • Diplomuddannelse i Kriminologi
 • Psykiatri i teori og praksis
 • Tværfagligt ældrearbejde
 • Diplomuddannelse i beskæftigelsesindsats
 • Diplomuddannelse i offentlig forvaltning
 • Diplomuddannelse i ledelse.

Kandidatuddannelser

 • Kandidatuddannelsen i socialt arbejde (Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i både København og Aalborg)
 • Kandidatuddannelse i samfundsvidenskabelig jura (Københavns Universitet)
 • Kandidat i Kriminologi (Aalborg Universitet)
 • Kandidat i Pædagogik (SDU og Aarhus Universitet).

For yderligere information om ovenstående uddannelser og øvrige muligheder, anbefales det at kontakte de enkelte universiteter og at afsøge yderligere information via deres hjemmesider.

Masteruddannelser i ledelse og organisation

 • Master i arbejdsmarked og personaleforhold.
 • Master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren.
 • Master i offentlig ledelse.
 • Master i projektledelse og procesforbedring.
 • Master of public administration.

Andjolo, Cathrine og Cecili vil læse videre

Andjolo, Cathrine og Cecilie vil læse på universitetet, når de er færdiguddannede som socialrådgivere.

 

Læs interviewet

Uddannelsesforløb

Socialrådgiveruddannelsen består af 7 semestre, som hver strækker sig over 20 uger.

Praktikforløbet ligger på 4. semester.

 

Socialrådgiveruddannelsen bygger på 6 kerneområder, der går igen gennem hele uddannelsen:

 • Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde.
 • Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer.
 • Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser.
 • Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser.
 • Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område.
 • Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde.

Du lærer at kombinere viden fra disse 6 kerneområder. Det giver dig indsigt i den kompleksitet, der er i socialrådgiveres arbejde.

De 4 fagområder har forskellige vægtning i løbet af uddannelsen, men lægger alle op til socialt arbejde i praksis.

 • Socialt arbejde
 • Psykologi og psykiatri
 • Jura
 • Samfundsvidenskab

Socialt arbejde handler bl.a., om de metoder, man bruger i socialt arbejde – fx kommunikation og etik. Du vil også blive introduceret til socialrådgivernes brede arbejdsfelt. Det giver dig indsigt i de mange muligheder, du har for senere at specialisere dig.

Psykologi og psykiatri giver dig viden om borgere med sociale problemer. Du får viden om menneskers udvikling og personlighedsdannelse. Du får også indsigt i, hvilken betydning relationer har. Fagområdet giver dig desuden viden om psykiatriske lidelser.

Jura har fokus på arbejdet med retskilder, lovfortolkning og skønsudøvelse. Den viden er nødvendig for, at du kan agere som socialrådgiver. Det er også afgørende viden i forhold til at rådgive borgerne om deres retsstilling i sociale problemstillinger.

Samfundsvidenskab handler bl.a. om arbejdsmarkedet, socialpolitik og sociologi. Du får også et indblik i samfundets funktion, opbygning og udvikling.

På 6. semester har du mulighed for at specialisere dig. Her skal du vælge 1 af af 2 obligatoriske valgmoduler:

 • Valgmodul A – Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier.
 • Valgmodul B – Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet.

Herudover kan du vælge:

 • Voksne udsatte og personer med handicap.
 • Andre studierelevante valgmoduler, som uddannelsen selv udbyder, som fx Socialretligt laboratorium, Increasing Welfare through User Involvment, Empati, samarbejde og konflikthåndtering samt Voksne udsatte og personer med handicap.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

På første semester har du 2 moduler, som hver varer 10 uger:

 • Modul 1: Sociale problemer og socialt arbejde i praksis
 • Modul 2: Socialrådgivning, udvikling rammer og praksis.

På andet semester har du 2 moduler, som hver varer 10 uger:

 • Modul 3: Socialt arbejde og beskæftigelsesområdet
 • Modul 4: Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap.

På 3. semester har du to moduler, som hver varer 10 uger:

 • Modul 5: Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med hadicap og deres familier
 • Modul 6: Socialt arbejdes organisering og praksis.

På 4. semester har du prakik i 20 uger.

 • Modul 7: praktik.

På 5. semester har du 2 moduler, som hver varer 10 uger:

 • Modul 8: Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektionel sammenhæng
 • Modul 9: Socialt arbejdes kvalitetessikring, evaluering og praksisudvikling.

På 6. semester vælger du to valgmoduler, som hver varer 10 uger.

 

På 7. semester har du et modul, som varer 10 uger, og du skriver det afsluttende bachelorprojekt.

 • Modul 13: Socialet arbejde - vidensbasering og udvikling
 • Bachelorprojekt

Praktik og internationale muligheder

Socialrådgiveruddannelsen byder på 5 måneders praktik på det 4. semester.

Alle studerende er sikret praktikplads.

Du har mulighed for at tage en del af din uddannelse i udlandet. Du kan både komme på praktik- og studieophold i udlandet.

Hvor kan man komme i praktik?

De fleste praktikpladser er i kommunerne. Men der findes også praktikpladser hos regionerne, frivillige organisationer, private arbejdspladser og statslige institutioner.

Eksempler på kommunale praktiksteder:

 • Børne- og ungeafdelinger
 • Handicap- og psykiatriafdelinger
 • Jobcentre.

Eksempler på regionale og statslige praktiksteder:

 • Kriminalforsorgen
 • Hospitaler.

Eksempler på private praktiksteder:

 • KFUM's social arbejde
 • Fagforeninger
 • Krisecentre.

Praktikpladserne findes overvejende på Fyn samt i Vejle og Fredericia Kommune. Desuden er der praktikpladser i Langeland og Ærø Kommune. Praktikområdet deles mellem uddannelsen i Vejle og Odense.

Da de fleste praktikpladser er på Fyn betyder det, at man som studerende i Vejle skal være indstillet på, at praktikken kan foregå i en af kommunerne på Fyn.

En del praktiksteder kræver, at den studerende har kørekort, herunder særligt praktikpladserne inden for børn- og ungeområdet. Det er derfor en fordel at have kørekort i forhold til ikke at blive begrænset i mulighederne for praktikplacering.

Du får SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

Tilskud til transport i praktiktiden

Du skal forberede dig på transporttid i praktikperioden, og du står selv for udgiften til transport. Der er mulighed for tilskud via et Ungdomskort.

Ungdomskortet

Du har mulighed for at tage dit praktikophold på 5 måneder i udlandet enten via en af vores partnerinstitutioner, eller hvor du selv finder et praktiksted i udlandet. Uddannelsen har en international koordinator, som kan hjælpe dig i processen.

Der kan være flere fordele ved at tage på praktikophold i udlandet. Du kan:

 • Afprøve dig selv i en fremmed kultur
 • Møde nye og anderledes udfordringer
 • Få nye perspektiver på socialt arbejde
 • Udvide dine karrieremuligheder.

Du har mulighed for at komme på studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution.

Du kan komme på studieophold på 5. og 7. semester.

Studieopholdene kan have en varighed på op til 45 ECTS-point (60 ECTS-point svarer til et studieår).

Du skal have en forhåndsgodkendelse af studieforløbet i udlandet fra UCL, så der er sikkerhed for, at det er relevant i forhold til uddannelsen.

Bachelorprojekt i udlandet

Bachelorprojektet kan udarbejdes i udlandet.

Andre internationale forløb

Hvert år har du mulighed for at deltage i International uge og Summer schools, der afholdes på uddannelsesinstitutioner i Europa.

Du har mulighed for at få ECTS-point for deltagelse i International uge og Summer schools.

Studiested og studieliv

UCL Niels Bohrs Allé
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Fra sansesal til røntgenrum

UCL Niels Bohrs Allé har en lang række faciliteter tilknyttet uddannelserne. Der er DidakTech lab med 3D-printere, 3D-skannere, robotter, droner og VirtualReality-udstyr, der er CT- og MR-scannere.

Her finder du også sengestuer og simulationsrum, bevægelsesrum og sanserum, storkøkkener og udekøkkener, shelters og bålsteder.

Vild med bold

UCL FC er UCL's helt eget fodboldhold for både mænd og kvinder.

Det er en social og hyggelig klub, som primært er tiltænkt studerende på UCL, men der er plads til alle, også selvom man ikke er fra UCL, og ikke har de store fodboldevner.

UCL FC handler om at være fysisk aktiv i sjove og kreative rammer, og om at mødes på kryds og tværs af studier og årgange.

Der er altid plads til nye spillere.

Slip kreativiteten løs med musik

Hvert år samles en flok studerende fra UCL på Niels Bohr Allé og skriver, instruerer og opfører et musikalsk teaterstykke. Teatergruppen er en selvstændig forening, der selv står for alle aspekter af forestillingen, fra scenografi til musikken. Studerende fra alle UCL campusser er velkomne, uanset erfaring. For selvom forestillingens indhold og udtryk er i centrum, handler teatergruppen lige så meget om sammenhold imellem de studerende.

Grotten

Fredagsbaren på Niels Bohrs Allé hedder Grotten. Men hvis du tror, at det betyder en mørk og dunkel kælder, så tager du fejl.

Listigt placeret under rampen til hovedindgangen ligger lokalerne lyst og venligt med store glaspartier. Her er en summen af liv, når de studerende slår sig løs om fredagen. Det er også her, man kan finde Fastelavnsbar, Disneyquiz, beerpong turneringer og meget andet. Som en ekstra bonus kan man bruge de store lokaler til studiearbejde i løbet af ugen.

Campus ligger meget centralt - tæt på både gågaden, Bryggen, banegården og Streetfood Vejle.

 

UCL Boulevarden
Boulevarden 25
7100 Vejle

Campus

UCL’s campus på Vestre Engvej ligger centralt i studiebyen Vejle.

På campus har vi de to uddannelser til sygeplejerske og socialrådgiver.

Med 850 studerende har vi en størrelse, der giver gode muligheder for, at du både kommer tæt på dine medstuderende og dine undervisere.

Vejle - en hyggelig studieby
Fra campus har har du ikke langt til Vejles hyggelige gågade og centret Bryggen eller til lækker mad i Vejle Streetfood og kreative fællesskaber i Spinderihallerne.

DGI Huset med svømmehal og andre sportsfaciliteter er på den anden side af gaden, så der er god mulighed for motion. Og så kan du invitere vennerne med i Mariaparken.

850 studerende
2 uddannelser

Events på tværs af campusser

Med en placering næsten dør om dør med UCL’s campus på Boulevarden vil du som studerende på Vestre Engvej også kunne opleve et endnu større studiefællesskab, når der afholdes arrangementer og events på tværs af campusserne. Både fredagsbarerne og studiemiljøkoordinatorerne arrangerer løbende både semesterstartfester, konkurrencer og andre fede events på tværs.

Electus

Electus er navnet på UCL Vestre Engvejs fredagsbar. Men det er mere end det, det er nemlig også Electus, der er med til at arrangere studiestart, campusfester og meget mere på Vestre Engvej. De arrangerer julebanko, vinsmagninger, pubcrawll og en masse andet i fælles koordination med eventkoordinatoren.

UCL Futsal

Kan du bare slet ikke få nok af ’at sparke bold’? Så har du mulighed for at blive en del af UCL Vejles eget Futsal-hold. Futsal er fodbold (med et twist af håndbold), der spilles indendørs på en bane med samme mål som i håndbold og med en lille bold. UCL’s campusser i Vejle samarbejder med den lokale futsal-liga. Som en del af holdet kan du derfor være med til at spille i ligaen – og hive sejrene i land for UCL.

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:

STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Ingen specifikke adgangskrav.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

Adgangsgivende eksamen

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF. 
Ingen specifikke adgangskrav.

Erhvervsuddannelse

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2).
 • Pædagogiske assistentuddannelse (PAU).

Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Engelsk D og enten Samfundsfag C eller Naturfag C.

Enkeltfag
4 beståede gymnasiale enkeltfag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag B
 • Psykologi C

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karakterniveau i adgangsgivende enkeltfag.
 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen.
 • Motiveret ansøgning.
 • Relevant erhvervserfaring. Fx inden for det sociale, sundhedsmæssige eller kulturelle område. Min. 3 mdr. 20 t/u.
  Praktisk erfaring fra anden uddannelse, fx social- og sundhedsassistentuddannelsen tæller ikke.
 • Anden erhvervserfaring min. 3 mdr. 20 t/u.
 • Udlands- eller højskoleophold min. 2 mdr.
 • Aftjent værnepligt.
 • Om du har været på barsel.
 • Frivilligt arbejde.

Krav til dokumentation

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • At din ansøgning er skrevet på et godt skriftlig dansk – dvs. velformuleret og sat op med afsnit og uden stavefejl.
 • Din begrundelse for at søge socialrådgiveruddannelsen. Hvad har gjort, at det netop er denne uddannelse, du ønsker?
 • At du har gjort dig nogle overvejelser og forestillinger om, hvad du vil bruge din uddannelse til.
 • Relevante erfaringer bl.a. i forhold til korterevarende uddannelser (fx. coachuddannelse, supervisionsuddannelse mv.).

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du søger ind via optagelse.dk. Her finder du også vejledning.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli og kan følge din ansøgning undervejs på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

Bilag til ansøgning

KOT-nr. til ansøgning

Odense
September 55110
Februar 55130

Online Odense
September 55120
Februar 55131

Vejle
September 55140
Februar 55142

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00

Skriv til os

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

SU og studievejledning

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Hjælp og vejledning under dit studie.

Studievejledningen

Specialpædagogisk støtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Besøg os i Odense

Besøg socialrådgiveruddannelsen den 1. juni kl. 16-18. Mød studerende og undervisere og bliv klogere på uddannelsen.

Besøg os

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

FAQ

Hvad er en socialrådgiver?