Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Jordbrug

Professionsbachelor, overbygning

For dig der har vil arbejde med dyr, natur og miljø eller økonomi i relation til jordbrugsområdet.

Stil skarpt problemstillinger inden for jordbrug

Professionsbachelor i jordbrug er en overbygning på 1½ år til jordbrugsteknologuddannelsen.

Under uddannelsen oparbejder du grundlæggende kompetencer inden for analyse, planlægning, udvikling og kommunikation samt en særlig kompetenceprofil inden for biologiske, fysiologiske, miljømæssige, jordbrugsøkonomiske samt juridiske felter.

Du bliver du i stand til at varetage komplekse problemstillinger på højt niveau i både ledelses- og rådgivningsstillinger.

Med viden inden for det biologiske såvel som det økonomiske område, bliver du en medarbejder, der kan matche det udfordrende marked, og som samtidig kan bidrage til udvikling og fremdrift på jordbrugsmarkedet.

Uddannelsens opbygning

Professionsbachelor i jordbrug foregår over tre semestre. Uddannelsen indeholder en række obligatoriske fællesfag, et selvvalgt studieretningsfag samt specialefag indenfor ét af tre områder.

Sidste semester består af 10 ugers virksomhedspraktik samt et afsluttende bachelorprojekt, hvor du kan målrette dit arbejde til det, du brænder mest for.

De obligatoriske fællesfag udstyrer dig med grundlæggende kompetencer indenfor områder såsom metode, projektledelse samt kommunikation, målrettet dét område, uddannelsen henvender sig til.

Studieretninger

Du skal vælge studieretning inden for enten biologi eller økonomi. Biologi giver mulighed for valg mellem husdyr og miljø, mens økonomi beskæftiger sig med virksomhedsdrift og ledelse.

Inden for hver studieretning udbydes en række valgfrie specialefag, der er tilpasset aktuelle forhold i erhvervet.

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Som professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed har du en bred vifte af karrieremuligheder i både danske og internationale virksomheder eller organisationer.

Du vil typisk finde job i:

 • Private rådgivende virksomheder
 • Forsøgs- og forskningsvirksomheder
 • Entreprenør- og anlægsvirksomheder
 • Offentlige virksomheder såsom kommuner og styrelser

Indenfor jobområder såsom:

 • Rådgivning og salg
 • Ledelse
 • Undervisning
 • Forvaltning

Videreuddannelse

 • Have og parkingeniør på Skovskolen (via individuel vurdering)

Optagelseskrav og ansøgning

Adgangskrav

Adgang med denne erhvervsakademiuddannelse

 • Jordbrugsteknolog
 • Miljøteknolog

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk jordbrugsteknolog uddannelse.

Denne uddannelse har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads. Der skal dog minimum være 6 kvalificerede ansøgere på hver studieretning, for at den oprettes.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt uddannelsen

Hanne Søndergaard

Hanne Søndergaard

Studie -og SPS-vejleder

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Hold øje med Det sker her på ucl.dk for at se, hvornår næste åbent hus arrangement løber af stablen.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.