5 pointer om coaching og ledelse

Hvis du selv synes, du har svaret, hvorfor skal du så spørge? Det kække spørgsmål kommer fra ledelseskonsulent Lillian Fannikke, da vi snakker med hende om balancen mellem ledelse og coaching, og hvordan du optimalt bruger coaching i din ledelsespraksis.

Lillian Fannikke er cand.mag. og ledelseskonsulent i Ledelse og Organisation, og ekspert i kommunikation, udvikling af ledelsesteams og coaching. Hun er derfor den helt rigtige til at give dig gode råd om coaching – men det er modstridende at give råd inden for coaching, så Lillian giver dig fem pointer i stedet.

Læs også 5 grunde til, hvorfor du skal bruge coaching i din ledelse

Dato: 17.09.2020 - Forfatter: Camilla Andersen

1. Du er leder

Lillians første pointe, som også danner grundlaget for de næste fire, er, at du er leder hele tiden – også når du coacher.

- Coaching indgår på linje med de andre værktøjer og tilgange, som du lærer på diplomuddannelsen i ledelse, men du bliver ikke coach, fordi du har taget et diplommodul. Du får i stedet nogle redskaber, som kan hjælpe dig i din ledelsespraksis.

- Du kan indtage forskellige positioner i dit ledelsesrum, men når du vælger at bruge coaching i din ledelsespraksis, skal du have organisationen som din højeste kontekst. Det betyder, at alt hvad du vælger at coache i, skal være i forhold til fx at forbedre det interne samarbejde eller kvalificere opgaveløsningen, så I sammen når de mål, I skal.

Det betyder også, at du ikke bare skal coache for sjov, forklarer Lillian, og leder videre til den næste pointe.

Er du interesseret i diplomuddannelsen i ledelse?

Du kan læse mere om uddannelsen her

2. Du skal være opmærksom på din timing

Den næste pointe handler om, at du nøje skal overveje, hvornår du bruger den coachende tilgang og hvornår det fx vil være upassende eller misvisende at bruge den.

- Du skal ikke bruge coaching i situationer, hvor der allerede er taget en beslutning, hvis du ikke ønsker at høre svaret eller ikke ønsker inddragelse. Men hvis det handler om, at du skal skabe refleksioner over erfaring, praksis og adfærd, så kan coaching være brugbart.

Lillian henviser til 4R-modellen, der handler om retning, ramme, råderum og relation, og forklarer, at du kan bruge modellen som rettesnor for, hvornår og i hvilke situationer du kan bruge coaching:

4R, ver.2.png

  • Retning og ramme er givet på forhånd og inviterer til, at du tager en chefposition. Du kan godt åbne for spørgsmål og kommentarer, men din kommunikation er her overvejende lineær.
  • Når det handler om at udfylde råderummet og udvikle relationer – internt som eksternt – så indtager du en coachposition.

Lillians pointe er derfor, at du er leder hele tiden, men at du skal time, hvornår du også bruger coaching.

3. Du skal udvikle dit lederskab og dit mindset

Nogle ledere oplever, at coaching kan blive instrumentelt og indøvet. Derfor er Lillians næste pointe, at du skal arbejde med både dit lederskab og dit mindset omkring coaching for at få succes med den coachende tilgang.

- I undervisningen øver du dig også på udviklingen af dit lederskab og dit mindset, og det er netop pointen, at du skal øve dig på at være uærbødig over for dine egne antagelser. Du øver dig også på at lytte og være nysgerrig på den andens forståelse, men du må ikke nøjes med den selektive lytning, som bekræfter dine egne antagelser.

- Jeg kan godt have en antagelse om, at du er sådan eller sådan, men det er jo ikke nødvendigvis rigtigt. Så jeg prøver at stoppe mig selv i forhold til de hypoteser og antagelser, jeg har. Hvis jeg kun holder fast i mine egne idéer om, at du er sådan og organisationen er sådan, så låser jeg dem fast. På den måde får vi ikke skabt den innovation og fornyelse, som er nødvendig.

Coachingteknikkerne kan du bruge i formaliserede samtaler, fx medarbejder- eller MUS-samtaler, men det kan også foregå i den løbende kommunikation på arbejdspladsen, forklarer Lillian.

- Når medarbejderen spørger om noget, så kan du vælge at give svaret og være den svarautomat, som mange ledere er, men du kan også vælge at stoppe op og spørge til, hvad det handler om. I stedet for at give det hurtige svar, så kan der være en stor kvalitet i at spørge til, hvilke løsningsmuligheder medarbejderen selv har fået øje på.

- Hvis du skal være en god leder, som kan bruge coaching, så kan du godt lære nogle metoder og teknikker, men det grundlæggende er faktisk, at du har dit mindset med, og at I sammen arbejder for organisationens bedste.

4. Du skal skabe flow i samtalerne

Den fjerde pointe er i forlængelse af udviklingen af dit mindset og den træning af coachingens forskellige metoder og teknikker, du får i undervisningen.

- Du kan lade dig inspirere og bruge coachingens forskellige teknikker og modeller, men den bedste samtale sker, når de spørgsmål du stiller, udspringer af det, den anden har sagt.

- På den måde får du et flow i samtalen, men det kræver nok, at du har et godt kendskab til de grundlæggende modeller, og at du har trænet dem, så du kan lægge dem fra dig og være nærværende i samtalen.

5. Du skal bruge coaching rigtigt

Lillian har undervist på modulet Ledelse og coaching i mange år, og en af de største fejlantagelser hun oplever, er, at nogle ledere tror, de kan bruge coaching som manipulering.

- Hvis du mener, at du ved hjælp af coaching kan få medarbejderen til at svare det, du gerne vil have og samtidig få medarbejderen til at tro, at de selv har fundet på det - så bruger du coaching på en uhensigtsmæssig måde.

- Hvis du gerne vil have, at din medarbejder skal ændre adfærd, så kan du jo godt sige det direkte. Du kan også kombinere det med coaching og spørge til, hvordan medarbejderen selv tænker om sin adfærd og hvordan andre kan opfatte den.

- Du skal under alle omstændigheder spille med åbne kort og være transparent om, hvad du har gang i. Hvis du ikke synes, at adfærden eller samarbejdet fungerer, så lægger du ud med det, og så skal du lytte.

Er Ledelse og coaching noget for dig?

Læs mere om diplommodulet her eller kontakt Lillian Fannikke på lfha@ucl.dk - 51466456

Mød Lillian Fannikke

Lillian Fannikke er cand.mag. og ledelseskonsulent hos UCL.

Hun er fast underviser på Diplomuddannelsen i Ledelse og underviser bl.a. på Det personlige lederskab, Ledelse og coaching og Teamledelse

Lillian har mange års erfaring indenfor ledelse og kommunikation, og er særlig optaget af udviklingen af det personlige lederskab, udviklingen af ledelsesteams samt ledelse på tværs af enheder. 

Lillian Fannikke 

51 46 64 56

lfha@ucl.dk 

 

Vil du modtage lignende indhold direkte i din indbakke?