Bæredygtighed: Kunsten at omsætte luftige begreber til virkelighedens forretning

Deltag i webinar om hvordan pokker al den snak om bæredygtighed og FN’s Verdensmål bliver en del af din dagligdag som leder, af bundlinjen og af din virksomheds strategi.

UCL udbyder ny uddannelse om ledelse af bæredygtighed, eller skulle det have heddet: Hvordan vi som ledere dygtigt bærer vores medarbejdere?

Dato: 20.10.2020 - Forfatter: Søren Jensen

Det er vigtigt for danske virksomheder at være på forkant og være handlingsorienterede, når Danmark som nation gerne vil styrke sin grønne position. Undervisningsministeriet har i juli 2020 godkendt studieordningen for det helt nye uddannelsesforløb ”Ledelse af bæredygtighed”.

UCL har i arbejdet med at tilrettelægge uddannelsen lagt vægt på at interviewe ledere fra virksomheder og offentlige organisationer for at høre, hvad netop de tænker om ”bæredygtighed”.

For alle lederne var det kendetegnende, at der er behov for at italesætte og omsætte bæredygtighed til konkrete eksempler, som ikke er fra ”den samme gode, gamle skuffe” som for eksempel grønne regnskaber og kampagner som ”vi cykler til arbejde”.

“Vi skal tale om, hvordan vi forstår ordet ”bæredygtighed”. Men egentlig vil vi hellere spørge om, hvordan vi som ledere dygtigt bærer vores medarbejdere? Som eksempel omhandler et af FNs 17 Verdensmål sundhed og trivsel. Derfor er det også ”bæredygtighed”, hvordan vi som forretning formår at forene en mere og mere kompleks digital og global verden med, at flere og flere oplever, at alting går vel hurtigt. At vi “altid” har travlt, svært ved at følge med, og at vores tid bliver en daglig udfordring. Hvis mennesker bliver for pressede og stressede, bliver alting svært. Jo bedre vi tackle sådanne spørgsmål, jo mere bidrager vi både til virksomhedens bundlinje og til FNs verdensmål”, fortæller Carsten Buhr Langlykke.

Meldingen fra lederne er enslydende: Vi ved ikke tilstrækkeligt om, hvad det konkret betyder at arbejde med FN’s Verdensmål. Vi vil gerne undervises i, hvordan vi kan gøre det rigtigt og bedre end hidtil.  

Carsten Buhr Langlykke ser meget frem til det første uddannelsesforløb, der ruller af staben med fire dage fra januar 2021. Han vil dog gerne vende tingene lidt på hovedet og invitere ledere til et aktivt og inddragende læringsrum, hvor de selv skal udvikle løsningerne:

”Vi vil inspirere og byde ind med, hvad FN’s Verdensmål er, hvordan de skal forstås, og hvordan de kan omsættes. Men det er hver enkelt deltager på uddannelsen, som skal finde de rette veje og værktøjer til netop deres egen virksomhed. De kender deres virksomhed bedst. Det ønsker vi at skabe rum til i et engageret og dynamisk læringsrum”.

Han fortæller, at fire P’er er overskriften for, hvordan UCL i forløbet ser på bæredygtighed: People, Profit, Planet og Purpose. Det sidste, formålet, oplever han som værende bærende:

”Indsatserne skal spille ind i virksomhedens strategi. De skal ikke fungere som et benspænd om alt det, vi ikke må, eller som en pligtopgave der skal overstås. Der skal skabes lyst og motivation ved at fokusere på det rette og vigtige. Rammen er selvfølgelig ønsket om at skabe en bæredygtig fremtid for virksomheden, for samfundet, planeten og for kommende generationer. Men virksomhederne skal udvikle måder, hvor det hele også kan tales ”lidt ned på jorden” på. Det nytter ikke med for meget frelsthed”, siger Carsten Buhr Langlykke.

I uddannelsesforløbet vil der blive sat fokus på udvalgte eksempler fra FN’s 17 Verdensmål. Eksemplerne peger hele tiden ind i overskrifterne: ”Bæredygtighed som omdrejningspunkt for

Som et meget konkret eksempel kan nævnes, at diskussioner om verdensmålet om sundhed og trivsel måske kan munde ud i, hvordan vi værner bedre om vores tid. Hvordan holder vi de optimale møder? Hvordan sikrer vi, at vi træffer de rette beslutninger, når det går stærkt? Hvordan prioriterer vi de kræfter og ressourcer, vi har, rigtigt?

Det er eksempler på klassiske ledelsesspørgsmål, men kan bæredygtighedsrammen bruges på ny måder, som kan bidrage til at optimere forretningen og sikre den gode balance mellem arbejdsliv og privatliv for medarbejderne, spørger Carsten Buhr Langlykke:

”At drøfte sådanne emner på nye og konstruktive måder kan måske være en gevinst. For eksempel kan indsatser om trivsel, ledelsesudvikling og grønne tiltag måske ses i en symbiose fremfor i adskilte kasser, siger Carsten Buhr Langlykke.

Carsten Buhr Langlykke understreger, at det er et af de eksempler til inspiration, som kunne blive præsenteret og drøftet på uddannelsen, men at det netop bliver i vekselvirkningen mellem inspiration og aktiv inddragelse, at lederne på den nye uddannelse skal finde eksempler og løsninger ved at sætte en proces i gang. Og som han siger: ”Vi håber i fællesskab at kunne sparke til, noget af alt det ”vi plejer”.

Carsten Buhr Langelykke Konsulent. Fagansvarlig for og underviser i fagene projekt-, forandrings- og teamledelse
Thomas Michaelsen Human Revolution

Mød Carsten Buhr Langelykke

Carsten Buhr Langelykke er inspirator, facilitator og underviser for fagene projektledelse, forandringsledelse og teamledelse

Carsten arbejder for, at vi ikke glemmer individets, teamets og organisationens rolle, hvad enten det er i et projekt, i en forandringsproces eller i teamet.

Om sit arbejde siger Carsten: "Min fornemste opgave er, at hjælpe folk med at flytte sig i en retning, der er til gavn for dem og deres omgivelser via inddragende undervisning og eksempler fra virkeligheden; dette naturligvis med afsæt i faget, der undervises i.

Jeg vil gerne stille dig to små spørgsmål til refleksion: Hvordan sikrer du fælles forventninger i forandringen, i projektet og i teamet? Hvad sker der, hvis du som leder ikke sikrer det?".

Carsten Buhr Langelykke

65 43 46 83

cabl@ucl.dk

Vil du modtage lignende indhold direkte i din indbakke?