Ledelse af bæredygtig udvikling

Akademimodul

Er du og din virksomhed ved at få øjnene op for bæredygtighed? Ønsker du som leder at føre din virksomhed i en mere bæredygtig retning? Så er ledelse af bæredygtighed noget for dig.

 

Datoer og tilmeld

Få værktøjerne til at gennemføre en bæredygtig omstilling

Udbytte

I Ledelse af bæredygtig udvikling opbygger du som leder en forståelse af bæredygtighedsbegrebet, og hvordan du konkret kan anvende bæredygtighed i din ledelsespraksis.

Du får kendskab til FN´s 17 verdensmål, herunder ESG. Du får hjælp til at udvælge de mest relevante verdensmål eller arbejde videre med dem, I allerede har udpeget.

Du får en række metoder og værktøjer til at klarlægge virksomhedens fremtidsplaner. Du bliver klædt på til at udarbejde en konkret bæredygtig strategi. 

Efter endt modul kan du:

 • Arbejde med de verdensmål, der skaber værdi for din virksomhed
 • Eksekvere på den bæredygtige omstilling i din virksomhed
 • Skabe engagement blandt dine medarbejdere, med de 17 verdensmål som omdrejningspunkt
 • Understøtte de forandringer, som din organisation ønsker at bære igennem

Fagligt indhold

Modulet er inddelt på fire dage, hvor du kommer til at arbejde med bæredygtig ledelse i forhold til dit personlige lederskab. 

Læs herunder mere om, hvad du kommer til at arbejde med i de fire undervisningsdage:

Dag 1: Bæredygtighed og de 17 verdensmål

 • Bæredygtighed, og hvad begrebet dækker over
 • FN’s 17 Verdensmål, og hvordan de kan skabe værdi i din bæredygtige omstilling
 • ESG
 • Den tredobbelte bundlinje - People, Profit og Planet
 • Forskellen mellem ”green washing” og ”blue washing’ og ægte bæredygtige resultater
 • De tre perspektiver: global, lokal og individuel
 • Forskellen på en strategi og en bæredygtig strategi?
 • Værktøjer til mapping af, hvor din virksomhed er i forhold til de 17 verdensmål.

 

Dag 2: Bæredygtighed som omdrejningspunkt for forretningsudvikling

 • Hvordan bæredygtighed kan gøres til bundlinje
 • Verdensmål som incitament for innovation og vækst
 • Bæredygtighed – cirkularitet – win/win/win
 • 1-2-3-Bæredygtighedstrappen: et værktøj til at omsætte verdensmålene til konkret strategi og handlinger
 • Gap-analyse og identificering af indsatser
 • Fremtidskalibrering af de valgte indsatser

 

Dag 3: Bæredygtighed som omdrejningspunkt for organisationsudvikling

 • De 17 Verdensmål som omdrejningspunkt for mening og engagement, og fastholdelse af dine medarbejdere
 • Employer Branding med verdensmålene som omdrejningspunkt
 • Storytelling om arbejdet med bæredygtighed og medarbejdernes livscyklus
 • Ledelse af generationer i forhold til bæredygtighed og engagement
 • Måling af bæredygtighed

 

Dag 4: Sådan leder du en bæredygtig udvikling

 • Fra Big Bang implementering til værdiskabende involvering af dine medarbejdere
 • Identificering af potentialer og forløsende faktorer i din organisation
 • ”Frygt-læring-skaberkraft”-modellen
 • Opbygning af forpligtende fællesskaber i din organisation omkring din forandring.

Afslutning

Modulets undervisning strækker sig over fire dage. Derefter er der aflevering af produkt og disposition samt mundtlig eksamination.

Målgruppe

Modulet er for dig, der som leder eller nøglemedarbejder ønsker at være med til at omstille din virksomhed og ledelsestilgang mod bæredygtige alternativer.

Transfer: Vi tilbyder efterfølgende opfølgning på en halv dag. Sparring og facilitering, med henblik på at holde fokus og fastholde det som skal omsættes i praksis.

Jon Bloch Skipper Uddannelseskoordinator
Marie Toft Specialkonsulent og programleder
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Online informationsmøder

Forløb