Ungdoms- og voksenundervisning, afgangsprojekt

Akademimodul

Afslut uddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning ved at bruge din nye viden, hvor du demonstrerer din evne til at vurdere og håndtere problemer inden for dit fagområder gennem teori og metode.

Tilmeld modul

Afslut din uddannelse!

Fagligt indhold 

Når du har bestået uddannelses tre obligatoriske moduler og to valgfrie moduler til et samlet omfang af 50 ECTS, kan du fortsætte med dit afgangsprojekt for at få en akademiuddannelse.

Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig særligt meget, eller som er relevante enten for dine nuværende jobsituation eller fremtidige karriere – du bliver dermed specialiseret i et område efter dit eget valg!

Udbytte

Du får kompetencer, som bygger på en helhedsforståelse af det centrale fagområdes modeller og metoder anvendt på en praksisnær problemløsning.

Du kan således på et analytisk og metodisk grundlag tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for linjens centrale fagområde.

Eksamensprojektet skal gennemføres individuelt eller i grupper på op til tre personer. Din vejleder skal godkende din problemstilling senest fire uger efter semesterstart. Vejlederen er ligeledes eksaminator ved den mundtlige eksamination.

Målgruppe

Akademimodulet afslutter din akademiuddannelse i Ungdoms- og voksenundervisning.

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning
Karina Lund Kursussekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb