Bekendtgørelser og standarder

Akademimodul

Lær at varetage tekniske-, sikkerhedsmæssige- og kvalitetsledelsesmæssige opgaver som kvalificeret person i en autoriseret el-installationsvirksomhed. Du får kompetencerne med Bekendtgørelser og standarder!

Tilmeld modul

Forstå lovgivningen bag el-installationer!

Fagligt indhold 

Du får viden og forståelse for udførelse og idriftsættelse af el-tekniske installationer omfattet af el-sikkerhedsloven og viden om projektering og dimensionering af el-tekniske installationer, der er omfattet af el-sikkerhedsloven.

Du lærer om:

  • Autorisationslovgivning
  • El-sikkerhedsloven
  • Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Udbytte

Efter uddannelsen kan du med udgangspunkt i bekendtgørelser og standarder redegøre for projekteringen og dimensioneringen af el-tekniske installationer, der er omfattet af el-sikkerhedsloven.

Du kan gå i dialog og samarbejde samarbejde med kunder og leverandører om bekendtgørelser og standarder på det el-tekniske område og håndtere udviklingsorienterede opgaver i relation til professionen som el-installatør.

Efter Bekendtgørelser og standarder kan du:

  • udføre projektering af dimensionering af transformerstationer til forsyning af lavspændingsnet samt udføre eftersyn afprøvning af el-tekniske installationer
  • udføre drift eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske installationer
  • udføre arbejde på eller nær ved el-tekniske installationer
  • formidle relevante dele af bekendtgørelser og standarder til samarbejdspartnere og kunder.

Niveau

Du kan tage modulet Bekendtgørelser og standarder, hvis du har gennemført det obligatoriske modul, Installationer og EL-forsyningsanlæg.

Modulet hører under akademiuddannelsen i El-installation og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er for dig med relevant erhvervserfaring, der har bestået Installationer og EL-forsyningsanlæg og nu ønsker nye udfordringer.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb