Didaktik og undervisningsmetode - målrettet kommende undervisere i gaming og esport

Akademimodul

Vil du have konkrete redskaber og metoder til at undervise i gaming og esport? På dette akademimodul udvikler du din rolle som underviser inden for netop det område.

Datoer og tilmeld

Få didaktiske redskaber til din kommende praksis som esport- og gaming underviser

Fagligt indhold

Du får indsigt i hvordan pædagogiske og didaktiske teorier og metoder kan anvendes inden for din kommende praksis.

Du lærer at udvikle en undervisningspraksis alene eller i professionelt samarbejde.

Du lærer om:

  • udvikling af undervisningsforløb inden for esport og gaming 
  • din rolle og opgave som underviser i esport og gaming 

Udbytte 

Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb med fokus på esport og gaming, hvor du kan kombinere og anvende forskellige funktioner som underviser.

Desuden kan du vurdere praksisnære problemstillinger knyttet til esport- og gaming undervisning og på baggrund heraf tilrettelægge undervisning ud fra mål, indhold og tilrettelæggelseformer. 

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Ungdoms- og voksenundervisning og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Didaktik og undervisningsmetode er et obligatorisk modul. 

Modulet omfatter 10 ECTS-point. 

Samarbejde 

Akademimodulet er et samarbejde mellem UCL, nyledige.dk og Astralis. 

Målgruppe 

Modulet henvender sig til dig, der drømmer om at arbejde med undervisning  indenfor ungdoms- og/eller voksenområdet. Det er særligt relevant for dig, der har en interesse for esport og gaming.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her på siden.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Mere om Didaktik og undervisningsmetode - Esport og gaming

Datoer og tilmeld

Forløb