Jobcentrets rolle i beskæftigelsesindsatsen

Akademimodul

Arbejder du i et jobcenter, og ønsker du at styrke dine kompetencer i mødet med borgeren, og som medarbejder i en politisk styret organisation? Så er modulet Jobcentres – og din egen – rolle i beskæftigelsesindsatsen noget for dig.

Tilmeld modul

Bliv skarp på dit handlerum, og hvordan du styrker din praksis

Fagligt indhold

Modulet Jobcentrets – og din egen – rolle i beskæftigelsesindsatsen er et skræddersyet forløb til dig, der ønsker at styrke dine analytiske, administrative og kommunikative kompetencer i rollen som medarbejder i et jobcenter.

På modulet opnår du en grundlæggende forståelse for beskæftigelsesindsatsen organisering, herunder de politiske, styringsmæssige og faglige rammer, for jobcentermedarbejderens arbejde. Der lægges betydelig vægt på, at du med afsæt i egne praksiserfaringer erhverver dig viden, færdigheder og kompetencer til at reflektere over egen rolle og opgaver i organisationen og mødet med borgeren.

Du lærer om:

  • jobcentrets rolle og de styringsmæssige rammer for arbejdet i et jobcenter
  • beskæftigelseslovgivningen og de forvaltningsretlige reglers betydning for myndighedsudøvelse
  • vidensbaseret praksis – målsætninger og metodevalg på organisatorisk og individuelt niveau
  • rammesættende og inddragende samtaler med borgeren.

Udbytte

Som led i forberedelsen til kursusdagene arbejder du med informationssøgning, mindre skriftlige opgaver og dialog med din leder og/eller kollegaer om din egen praksis. Forløbet er udviklet i dialog med ledere og medarbejdere i jobcentre, så du kan styrke dine kompetencer inden for de aktuelle behov.

På modulet får du:

  • indsigt og forståelse for beskæftigelsesområdet og jobcentrets organisering samt jobcentermedarbejderens rolle som myndighedsperson
  • redskaber til at relatere viden om mål og strategier for beskæftigelsespolitikken til egen opgaveløsning og indgå i dialoger om mål og resultater i indsatsen
  • viden om aktuel forskning i, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen, og redskaber til at vidensunderbygge og dokumentere egen indsats
  • bevidsthed om egen faglighed og oplevelse af at kunne agere sikkert i rollen som jobcentermedarbejder i kontakten med borgeren.

Hvis du ønsker at søge om optag på diplomuddannelsen i Socialformidling via realkompetencevurdering, får du kompetencerne til at udarbejde ansøgningen dertil.

Niveau

Modulet er et valgfrit modul under akademiuddannelsen i Beskæftigelse.

Målgruppe

Jobcentrets rolle – og din egen – rolle i beskæftigelsesindsatsen er for dig, der som jobcentermedarbejder har minimum to års relevant erhvervserfaring, og som ønsker at udvikle dine kompetencer. Modulet er også til dig, der ønsker at søge optagelse på diplomuddannelsen i Socialformidling.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Konsulent Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner, uddannelsesansvarlig Arbejder med dialog, netværk, kompetencer og organisationer
Per Michael Mørk, Adjunkt Specialiseret inden for offentlig forvaltning, ledelse og administration af beskæftigelsesområdet med fokus på medarbejdernes rolle, handlerum og kompetencer.

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb