Jobcentrets rolle i beskæftigelsesindsatsen

Akademimodul

Arbejder du i et jobcenter, og ønsker du at styrke dine kompentencer som beskæftigelsesfaglig medarbejder i mødet med borgeren?

Vi har udviklet et praksisorienteret uddannelsesforløb om jobcentrets rolle i beskæftigelsesindsatsen i samarbejde med Væksthusets Kompetencecenter. Måske er det noget for dig?

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Bliv skarp på dit handlerum, og hvordan du styrker din praksis

Modulet er tilrettelagt, så vi tager afsæt i din og de andre deltageres rolle og opgaver som beskæftigelsesmedarbejdere. Ind imellem undervisningsdagene arbejder du med informationssøgning, små opgaver og refleksioner omkring, hvordan du kan udvikle din praksis. Inden studiestart hjælper vi dig med at opstille konkrete mål for, hvad du gerne vil have ud af forløbet.

Udbytte

Når du går hjem efter sidste undervisningsdag, har du blandt andet fået:

  • indsigt i og forståelse for beskæftigelsesområdet og jobcentrets organisering samt beskæftigelsesmedarbejderens rolle som myndighedsperson
  • redskaber til at relatere viden om mål og strategier for beskæftigelsespolitikken til egen opgaveløsning samt til at indgå i dialoger om mål og resultater i indsatsen
  • indsigt i aktuel forskning om, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen
  • redskaber til at vidensunderbygge og dokumentere egen indsats
  • bevidsthed om egen faglighed og oplevelse af at kunne agere sikkert i rollen som jobcentermedarbejder i kontakten med borgeren
  • inspiration til, hvordan du kan arbejde videre med at udvikle og styrke din egen praksis samt bidrage til faglig udvikling på din arbejdsplads. 

Mød underviserne

Lisbeth Ballegård Christensen, Adjunkt på UCL's Socialrådgiveruddannelse
Underviser i de juridiske rammer for myndighedsudøvelse og organisering af beskæftigelsesindsatsen.

Per Michael Mørk, Adjunkt på UCL's Administrationsbacheloruddannelse
Underviser i jobcentrets rolle og de organisatoriske, politiske og økonomiske rammer for arbejdet i et jobcenter.

Jesper Kinch-Jensen, Konsulent hos Væksthuset
Underviser i vidensbaseret praksis og beskæftigelsesfaglighed

Niveau

Modulet er et valgfrit modul under akademiuddannelsen i Beskæftigelse.

Målgruppe

Jobcentrets rolle i beskæftigelsesindsatsen er for dig, som har minimum to års relevant erhvervserfaring, og som ønsker at udvikle dine kompetencer som medarbejder i et jobcenter.

Praktiske oplysninger

Forløbet afvikles som blended forløb learning med kombination af onlineaktiviteter og fysisk fremmøde under hensyntagen til de gældende retningslinjer og ønsker fra deltagerne.

Pris: 10.000 kr.

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning
Per Michael Mørk, Adjunkt Specialiseret inden for offentlig forvaltning, ledelse og administration af beskæftigelsesområdet med fokus på medarbejdernes rolle, handlerum og kompetencer.
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb