Moms- og afgiftsret

Akademimodul

Få den grundlæggende viden om indirekte skatte og de primære retskilder herunder EU-rettens betydning for området, så du får styr på moms, lønsumsafgift, punktafgifter og godtgørelse af energiafgifter.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få viden om momssystemet og momsbetalingen!

Fagligt indhold 

Du får viden om regnskabs- og fakturakrav i momsloven og visse særlige opgørelsesmetoder på momsområdet. Du lærer at vurdere praksisnære problemstillinger, herunder subjektiv og objektiv momspligt, momsgrundlag, momsfradrag.

Du lærer om:

  • moms, herunder regler, fradrag og momsfritagelser
  • lønsumsafgift
  • punktafgifter
  • godtgørelse af energiafgifter.

Udbytte

Du lærer også at anvende momsregler ved almindeligt forekommende internationale handelstransaktioner og får indblik i principper, metoder og lovgivningsteknik inden for øvrige afgifter, navnlig lønsumsafgift og varebaserede punktafgifter og hovedprincipperne for godtgørelse af energiafgifter i almindelige virksomheder.

Efter Moms og afgiftsret kan du:

  • forstå principper, metoder og lovgivningsteknik inden for øvrige afgifter, navnlig lønsumsafgift og varebaserede punktafgifter
  • anvende hovedprincipperne for godtgørelse af energiafgifter i almindelige virksomheder
  • vurdere praksisnære problemstillinger inden for momsområdet, herunder især subjektiv og objektiv momspligt, momsgrundlag, momsfradrag.

Niveau

Moms og afgifter giver dig grundlæggende viden om indirekte skatter og de primære retskilder med fokus på EU-rettens betydning for området. Modulet er udviklet i samarbejde med SKAT.

Modulet hører under akademiuddannelse i Skatter og afgifter og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, som arbejder eller vil arbejde med lovgivningen inden for momsområdet.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb