Toldret

Akademimodul

Få en grundlæggende viden om told og om de primære retskilder på området, så du kan arbejde med import- og eksportprocedurerne samt tarifering. Du kan lære det hele med Toldret.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Forstå toldreglerne for både import og eksport!

Fagligt indhold 

Du får viden om om lovgivningen - såvel national som EU, specielt inden for områderne: varebestemmelser (VAB), antidumpingtold og udligningstold, de økonomiske procedurer, definitiv toldfrihed og betinget toldfrihed, toldgodtgørelse og toldlempelser samt overtrædelse og straf.

Du lærer om:

  • told, toldværdi, toldpræferencer og handelspolitik
  • import og eksport procedurer, fortoldningsangivelsen og toldsystemet
  • lovgivning i Danmark og EU samt regler for rejsegods, toldgodtgørelse og toldlempelser.

Udbytte

Modulet giver dig en baggrundsviden, så du kan udføre de grundlæggende opgaver og procedurer på følgende områder; varebestemmelser (VAB), tarifering, EU-forsendelse og EU-handel.

Toldret er udviklet i samarbejde med SKAT.

Niveau

Toldret giver dig grundlæggende kendskab på toldområdet samt teorier og værktøjer, som du kan omsætte til praksis i din hverdag.

Modulet hører under akademiuddannelse i Skatter og afgifter og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er for dig med relevant erhvervserfaring, som arbejder eller vil arbejde med toldret.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb