Multikompleksitet i social- og sundhedsfaglig praksis

Akademimodul

Har du brug for nye redskaber til at håndtere multikompleksiteten i dit social- og sundhedsfaglige arbejde? Lær om udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis, hvor borgere med flere lidelser kræver specialiseret viden.

Datoer og tilmeld

Få redskaber til prioritering af opgaver ift. borgerens samlede situation!

Fagligt indhold 

Du lærer om udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis, hvor pleje og omsorg for borgere med eksempelvis flere konkurrerende lidelser, kulturelle mønstre og misbrug kræver specialiseret viden, erfaringer og kompetencer.

Du får viden om:

  • multisygdom – med fokus på koblingen af strukturerede observationer
  • borgerens mestring af multisygdom i et specialiseret sundhedsvæsen
  • analyse og refleksion af paradokser og dilemmaer i en multikompleks praksis
  • læring og udvikling handlekompetence i en multikompleks praksis.


Udbytte

Med din nye viden om multisygdomme er du bedre i stand til at skabe overblik over den multisyge borgers komplekse situation, samt anvende metoder, der kan støtte borgeren i at mestre multisygdom.

Efter Multikompleksitet i social- og sundhedsfaglig praksis kan du:

  • samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere i forhold til håndteringen af multisygdom i et specialiseret sundhedsvæsen
  • bidrage til læring og udvikling af handlekompetence i en multikompleks praksis
  • vurdere og anvende metoder der skaber udvikling af handlekompetence i en multikompleks praksis.

Niveau

Modulet hører under den akademiuddannelsen i Sundhedspraksis og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Multikompleksitet i social- og sundhedsfaglig praksis er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som vil opgradere din viden om multikompleksitet, så du bedre kan understøtte borgere med multisygdomme.

Download folder

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb