Personalejura

Akademimodul

Vil du specialisere dig i forhold, der har med jura, ansættelser og organisationsret at gøre, så du får indsigt i de forskellige juridiske regler, som virksomheden skal tage højde for i forhold til ansættelser, overenskomster og ledelse?

Se datoer

Forstå de arbejdsretlige regler og arbejd med personalejura

Fagligt indhold 

Personalejura giver dig overblikket over den jura, der gælder på en række forskellige områder relateret til personale. Du bliver også klogere på arbejdsrettens organisationer og institutioner.

Du får det uundværlige indblik i den jura, der gælder medarbejderkontrakter, ansættelsesophør, forskellige lønmodtagergrupper, kollektive overenskomster, forskellige personsager og meget andet.

Du lærer om:

  • arbejdsretlig introduktion, kollektive overenskomster og det fagretlige system
  • retsgrundlaget for den enkelte ansættelse mht. indgåelse, ændringer og ophør
  • misligholdelse samt konsekvenser heraf
  • ledelsesretten, lønmodtageres pligter og arbejdsgivers ydelse.

Udbytte

Du lærer at skelne mellem interessekonflikter og retskonflikter, og løse konflikter, der er relaterede til de kollektive overenskomster.

Med Personalejura kan du vurdere grænserne for ledelsesretten hos arbejdsgiverne og forstå betydningen af erstatningsansvar, loyalitetsforpligtelser og konkurrencebegrænsende aftaler. Du får det nødvendige kendskab til personaleret til at gå ind i personalesager.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Human Resource og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Personalejura er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejde med arbejdsretslige problemstillinger mellem virksomhed og medarbejdere.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Eiler Skovbjerg, studiekoordinator Vejleder i ledelse og HR inden for diplom- og akademiuddannelse samt realkompetencevurdering (RKV)
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb