Personalejura

Akademimodul

Vil du specialisere dig i forhold, der har med jura, ansættelser og organisationsret at gøre, så du får indsigt i de forskellige juridiske regler, som virksomheden skal tage højde for i forhold til ansættelser, overenskomster og ledelse?

Datoer og tilmeld

Forstå de arbejdsretlige regler med en personalejura akademiuddannelse

Fagligt indhold 

Personalejura giver dig overblikket over den jura, der gælder på en række forskellige områder relateret til personale. Du bliver også klogere på arbejdsrettens organisationer og institutioner.

Du får det uundværlige indblik i den jura, der gælder medarbejderkontrakter, ansættelsesophør, forskellige lønmodtagergrupper, kollektive overenskomster, forskellige personsager og medarbejderes og arbejdsgivers forpligtelser i et ansættelsesforhold. Her vil både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede ansættelsesforhold blive behandlet.  

Ligeledes vil den danske arbejdsret blive belyst i et internationalt perspektiv, samt persondataloven vil blive gennemgået i forbindelse med ansættelser.  

Formålet med personalejura akademiuddannelsen er at du med hjælp fra de juridiske metoder og informationssøgning vil blive i stand til at tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for området. Så du derved kan udvikle din praksis med hensyn til at håndtere opgaver i forbindelse med det personalejuridiske arbejde. 

Du lærer om:

  • Arbejdsretlig introduktion, kollektive overenskomster og det fagretlige system
  • Retsgrundlaget for den enkelte ansættelse mht. indgåelse, ændringer og ophør
  • Persondata i ansættelsen
  • Misligholdelse samt konsekvenser heraf
  • Ledelsesretten, lønmodtageres pligter og arbejdsgivers ydelse.

Udbytte

Du lærer at skelne mellem interessekonflikter og retskonflikter, og løse konflikter, der er relaterede til de kollektive overenskomster.

Med Personalejura kan du vurdere grænserne for ledelsesretten hos arbejdsgiverne og forstå betydningen af erstatningsansvar, loyalitetsforpligtelser og konkurrencebegrænsende aftaler. Du får det nødvendige kendskab til personaleret til at gå ind i personalesager.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Human Resource og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Personalejura er et valgfrit modul.

Personalejura uddannelsen består af 10 ECTS og færdiggøres med mundtlig eksamen, som kombineres med en individuel personalejuridisk erhvervscase fra egen praksis. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejde med arbejdsretslige problemstillinger mellem virksomhed og medarbejdere.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jon Bloch Skipper Uddannelseskoordinator
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb