Procesfacilitering

Akademimodul

Hvordan skaber og opretholder du som leder et engageret miljø, og hvordan leder du møder, så de bliver involverende, effektive og målrettede? Du får redskaberne her.

Datoer og tilmeld

Læs procesfacilitering og skab et engageret miljø i organisationen

Vi har på nuværende tidspunkt ikke åbnet for tilmelding til dette modul, men du har mulighed for at få modulet som en del af det samlede forløb, Mødefacilitator.

Som procesfacilitator står du med opgaven om at hjælpe eksempelvis individer, teams, bestyrelser, grupper eller organisationer med at komme lettere gennem en proces. 

Der kan være tale om en beslutningsproces, forhandlingsproces, udviklingsproces, innovationsproces, strategiproces eller afviklingsproces.  

Med et procesfaciliterings kursus får du værktøjerne til at skabe de vigtige rammer for involvering og læring, som er nødvendige til at kunne opretholde et engageret miljø, hvor de enkelte deltagere bidrager aktivt. Du vil derfor få indblik i metoder og teknikker, som kan anvendes i forbindelse med at facilitere effektive og meningsskabende processer. 

Fagligt indhold

På modulet Procesfacilitering får du en grundlæggende viden om praksis og anvendelse af teori og metode inden for facilitering, og du bliver i stand til at reflektere over din egen stil som facilitator.

Indhold: 

På modulet vil du få viden om: 

  • Hvad det vil sige at facilitere og det at være facilitator 
  • Hvordan facilitering anvendes som en metode 
  • Hvordan man håndterer gruppedynamik og gruppeprocesser 
  • Din egen rolle som facilitator 
  • Etik og moral i facilitering 
  • Værktøjer der anvendes til at designe processer og forløb 
  • Konflikthåndtering og intervention i forbindelse med procesfacilitering 

Udbytte

Efter modulet er du bedre til at designe læringsrum, hvor du skaber de bedste rammer for involvering og læring. 

Derudover vil du kunne: 

  • Indgå i tværfaglige arbejdsprocesser, så der skabes de bedste rammer til at anvende ressourcer, styrkerne og kompetencerne i grupper 
  • Facilitere processer for såvel store som små grupper, således de involverer deltagerne og skaber værdi og effekt 
  • Identificere og være bevidst om egne udviklingsmuligheder i forbindelse med procesfacilitering

Niveau

Modulet kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse i Ledelse eller som et enkeltfag. Procesfacilitering er et valgfrit modul på uddannelsen.

Procesfacilitering består af 5 ECTS og eksamen består af en mundtlig prøve som kombineres med en individuel erhvervscase. Denne erhvervscase indgår med en helhedsvurdering som del af bedømmelsen. 

Målgruppe

Procesfacilitering er primært til dig, som er leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentanter og koordinator.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jon Bloch Skipper Uddannelseskoordinator
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb