Transportjura

Akademimodul

Har du styr på de juridiske forhold omkring transport?
Få viden om planlægning, transportvalg samt de aftaler og betingelser, der vedrører transport, så du kan sikre, at din virksomheds transporter sker på den mest effektive måde.

Datoer og tilmeld

Sæt fokus på juraen bag transport og logistik!

Fagligt indhold 

Ruteplanlægning, terminalindretning, dokumentforløb og prisfastsættelser er vigtige elementer, når du i den aktuelle situation skal vurdere, hvilken transport- & distributionsform der vil fungere bedst.

Derudover lærer du transport- og transportformidlingsaftalen at kende, anvendelse af de rigtige transportdokumenter, transportlovene om ansvar, formidlingsansvar og terminalansvar, og du får kendskab til multimodale transporter og leverings- og betalingsbetingelser.

Du får viden om:

  • juridiske termer, retskilder og retsvæsen, herunder Købeloven, Aftaleloven, Luftfartsloven og International Løsørekøbelov (CISG)
  • køber og sælgers retstilling, rettigheder og forpligtigelser i forbindelse med Incoterms 2010
  • anvendelsesområde for de transportretlige regler og NSAB 2000
  • national og international søret, luftfragt og banetransport
  • udmåling af erstatninger, reklamationer og forældelse inden for transport.

Udbytte

Når du kender til de forskellige relevante love ang. transport, er du i stand til at vurdere, hvilke transportdokumenter der skal anvendes ved en given transport, og vurdere betydningen af indholdet i transportdokumentet i bevismæssig sammenhæng.

Efter Transportjura kan du:

  • analysere og reflektere over muligheder for at opbygge interne procedurer for at kunne håndtere transportretlige problemer
  • vurdere behovet for forsikring herunder forskellige typer af forsikring
  • vurdere transportørens ansvarsfrihedsgrunde samt de bevismæssige betydninger heraf
  • foretage en juridisk risikoanalyse for transporten og transportaftalen
  • anvende reglerne om lager- og opbevaringsansvar.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i International transport og logistik og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Transportjura er et retningsspecifikt modul under retningen Transport.

Målgruppe

Der er rigeligt at holde rede på, når det gælder transport og logistik. Derfor er Transportjura et uundværligt fag for dig, som vil sikre, at transporterne sker på den mest effektive og prisbillige måde.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb