Uddannelses- og karrierevejledning

Akademimodul

Ved du nok om vejlednings- og karrierevalgsteori?
Lær at planlægge og gennemføre vejledningsforløb, samtidig med at du lærer, hvordan du udvikler din vejlederrolle og vejledningspraksis

Tilmeld modul

Lær om uddannelsessystemets indretning og funktionsmåde!

Fagligt indhold 

Med metoder til vejledningsarbejdet lærer du om uddannelses- og karrierevejledning i forskellige kontekster og for forskellige målgrupper, og du får større forståelse for vejledningsfaglige problemstillinger.

Du får viden om:

  • centrale vejledningsteorier og –metoder
  • etiske principper for vejledning og vejledere
  • kommunikationsteori og metode
  • livslang læring og kompetencebegreber.

Udbytte

Efter Uddannelses- og karrierevejledning kan du indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af vejledningsfaglige problemstillinger, hvor du udvikler din egen vejlederrolle og vejledningspraksis.

Niveau

Modulet hører under den akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Uddannelses- og karrierevejledning er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med undervisning på en erhvervsuddannelse, produktionsskole, ungdomsskole, efterskole, et projekt eller for din virksomheds elever.

Karina Lund Kursussekretær
Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb