Børne- og ungdomslitteratur

Diplommodul

Vil du sætte fokus på historie, analyse, fortolkning og refleksion i dit arbejde med litteraturformidling til børn og unge?
Lær om børnelitteraturens æstetik, forskellige barndomssyn og dannelsesforestillinger i børnelitteratur!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Gå i dybden med børne- og ungdomslitteratur!

Fagligt indhold 

Du lærer at udvælge relevant undervisningslitteratur på baggrund af undervisningens fokus og formål og at gå i dialog med kolleger om udvikling af litteraturformidling og undervisning.

Med viden om børne- og ungdomslitteraturens historie får du indsigt i børnelitteraturens egenart og relationen mellem børnelitteratur og pædagogik.

Du får viden om:

  • børnelitterære tendenser, forfatterskaber, genrer og nyere forskning
  • pædagogisk, kulturel og æstetisk analyse af børne- og ungdomsbøger
  • undervisning i og formidling af børne- og ungdomslitteratur.

Udbytte

Efter Børne- og ungdomslitteratur kan du:

  • udvælge, anvende og begrunde valg af børne- og ungdomslitteratur ud fra forskellige vurderingskriterier
  • perspektivere til børne- og ungdomslitteratur litterært, æstetisk, kulturelt og pædagogisk
  • vurdere og håndtere forskningsresultater i relation til det børnelitterære felt og litteraturpædagogik, herunder læsevaner, læselyst, dannelse og formidlingsformer.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Børne- og ungdomslitteratur er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Danskvejleder.

Målgruppe

Modulet er for dig som er lærer eller pædagog, og som vil styrke din forståelse for og formidling af børne- og ungdomslitteratur.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb