Dansk sprog og literacydidaktik

Diplommodul

Vil du arbejde som danskvejleder?
Få kompetencerne til at anvende forskellige teorier om tilegnelse af sproglige kompetencer og sprogpædagogiske metoder i undervisningen, hvor du forstår sprogets betydning for børns udvikling og læring.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få indsigt i det danske sprog og teorier om tilegnelse af sprog!

Fagligt indhold 

Du udvikler kompetencer til at vurdere didaktiske valg og sprogpædagogiske metoder i undervisningen, så du kan indgå i dialog med dine kolleger om at udvikle sprogundervisningen.

Du lærer om:

  • tekstlingvistik, semantik, syntaks, ordklasselære, morfologi og fonologi
  • sprogets funktioner og betydning
  • sprogpædagogiske problemstillinger
  • analyse og vurdering af elevproducerede tekster.

Udbytte

Med viden om sproget som system, sprogets funktioner og betydningspotentiale, kan du vurdere og begrunde didaktiske valg og sprogpædagogiske metoder i undervisningen i dansk sprog og sprogbrug i skolen.

Efter Dansk sprog og literacydidaktik kan du:

  • håndtere sprogpædagogiske problemstillinger, vurdering af læremidler herunder særlige forhold, som knytter sig til dansk som andetsprog og lærerens opgave som sproglig vejleder
  • foretage en systematisk sproglig analyse og vurdering af moderne skrift- og talesprog med relevans for undervisning i skolen
  • analysere og vurdere elevproducerede tekster såvel mundtlige som skriftlige.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Dansk sprog og literacydidaktik er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Danskvejleder.

Målgruppe

Modulet er for dig, som er lærer, og gerne vil specialisere dig inden for undervisning og vejledning i det danske sprog.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb