Didaktik og læreprocesser

Diplommodul

Vil du lære mere om sammenhængen mellem deltagerforudsætninger og læreprocesser, så du kan varetage planlægning, gennemførelse og evaluering af systematiske læreprocesser i arbejdet med både børn, unge og voksne?

Se datoer

Faciliter læreprocesser med fokus på problemløsning og idéskabelse

Fagligt indhold 

Med Didaktik og læreprocesser bliver du bedre til at udvikle undervisningsformer og metoder, hvor du fokuserer på relationer og kommunikation i din undervisning.

Du får viden om:

  • unge og voksnes læreprocesser
  • didaktisk teori og metodeudvikling
  • teorier og metoder omkring evaluering og evidens i undervisning
  • IT og medier i undervisning og læreprocesser.

Udbytte

Du lærer at indgå i samarbejde om at etablere og evaluere pædagogiske udviklingsmiljøer og undervisningsformer.

Efter Didaktik og læreprocesser kan du:

  • facilitere unge og voksnes læreprocesser i et dannelsesperspektiv
  • forestå planlægning, gennemførelse og evaluering af systematiske læreprocesser
  • anvende og vurdere forskning og udviklingsprocesser i pædagogisk praksis.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Didaktik og læreprocesser er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Unges og voksnes læreprocesser.

Målgruppe

Modulet er for dig, der gerne vil arbejde med at planlægge, udvikle og evaluere unge og voksnes udviklings- og læreprocesser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Karina Elsig Thøgersen Studievejleder og lektor
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Se datoer

Forløb