Unge og voksnes læreprocesser

Diplomuddannelse

Den pædagogiske diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser er særligt for dig, der har en interesse inden for analysering, evaluering og udvikling af undervisning, læringsmiljøer og pædagogiske indsatser for unge og voksne.

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse.

Med uddannelsen får du:

 • kompetencer til at analysere, evaluere og udvikle undervisning, læringsmiljø og indsatser for forskellige målgruppers kompetenceudvikling 
 • kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge og voksnes udviklings- og læreprocesser 
 • mulighed for at styrke dine metodiske færdigheder, og du kvalificeres til at kunne udvikle pædagogiske indsatser og læringsmiljøer for unge og voksne.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder med unge eller voksnes læreprocesser f.eks. i:

 • skolens ældste klasser
 • efterskoler
 • gymnasier
 • erhvervsskoler
 • FGU
 • ungdomsskoler og ungdomsklubber
 • højskoler
 • virksomheder
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
10 ECTS Valgfrie moduler
20 ECTS Retningsspecifikke moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen er en pædagogisk diplomuddannelse og består af 60 ECTS.

For at opnå  pædagogisk diplomuddannelse i Unge og voksnes læreprocesser skal mindst 20 ECTS være retningsspecifikke fag.

Moduloversigt

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

 1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
 2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den diplomuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00