Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser

Diplommodul

Vil du videreudvikle dine forudsætninger for at kunne anvende digital teknologi i undervisning og læring?
Du kan lære at bruge digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring!

Datoer og tilmeld

Brug teknologien i dit arbejde

Fagligt indhold 

Ved brug af teorier og metoder om digitale teknologier i undervisning og læring kan du tilrettelægge undervisning med fokus på digital dannelse, webetik samt digital didaktik og læring.

Du får viden om:

  • nye digitale teknologier, programmer og tjenester
  • digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv
  • samspil mellem digitale teknologier og deltagerforudsætninger.

Udbytte

Du lærer at anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på erhvervsuddannelser.

Efter Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser kan du:

  • vælge og begrunde valg af digitale teknologier
  • vurdere og formidle problemstillinger om digitale teknologier i en erhvervspædagogisk kontekst.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Erhvervspædagogik og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der for eksempel arbejder som, eller ønsker at arbejde som, lærer ved en erhvervsskole, en arbejdsmarkedsuddannelse, en SOSU-skole eller et AMU-center.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb