Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde

Diplommodul

Vil du arbejde med udviklingsbehov på erhvervsskoler og -centre?
Med Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde kan du lære om planlægning, gennemførelse og evaluering af organisatorisk udviklingsarbejde.

Datoer og tilmeld

Lær om erhvervspædagogisk udviklingsarbejde!

Fagligt indhold 

Med indsigt i organisations- og ledelsesformer samt organisationskulturer på erhvervsskoler og -centre kan du udvikle dine evner til at bidrage til udviklingsaktiviteter på din skole eller dit center.

Du lærer om:

  • modeller og redskaber til planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af erhvervspædagogiske udviklingsarbejde
  • institutionsudvikling og dens betydning for erhvervspædagogisk praksis
  • erhvervspædagogiske professioners udvikling og betydning.

Udbytte

Gennem analyse og vurdering af organisationskulturer, organisationsformer og ledelsesformer kan du identificere udviklingsbehov på din skole eller dit center.

Efter Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde kan du:

  • vurdere og anvende modeller og redskaber til planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af erhvervspædagogisk udviklingsarbejde
  • formidle erhvervspædagogisk udviklingsarbejde i dets forskellige faser til forskellige målgrupper på erhvervsskoler og -centre.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Erhvervspædagogik og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som lærer ved en teknisk skole, en SOSU-skole eller et AMU-center og for dig, der gerne vil være lærer på en erhvervsskole.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb