Gruppe- og organisationspsykologi

Diplommodul

Styrk dine kompetencer til at samarbejde om gruppemæssige og organisationskulturelle forhold som rammer for børn, unge og voksnes lærings- og udviklingsmuligheder.

Tilmeld modul

Sæt fokus på kommunikation og samarbejde i gruppe- og organisationspsykologi

Fagligt indhold 

Gruppe- og organisationspsykologi drejer sig om gruppemæssige og organisationskulturelle forhold. Du får kendskab til teorier og begreber om sammenhængen mellem organisation, ledelse og medarbejdere, så du kan være med til at skabe en positiv udvikling i din organisation.

Du får viden om:

  • almindeligt forekommende problemer og konflikter i grupper
  • metoder og strategier til analyse af udviklingsmuligheder i institutioner og organisationer
  • forskellige lærings- og forandringsteorier og -modeller inden for gruppe- og organisationspsykologi.

Udbytte

Med indsigt i organisatoriske beslutningsstrukturer og samarbejdsformer, herunder deres betydning for organisatorisk udvikling på individ og gruppeniveau, kan du vurdere udviklingsprocesser og -muligheder i grupper og organisationer.

Efter Gruppe- og organisationspsykologi kan du:

  • samarbejde om at identificere, analysere og intervenere overfor forskellige former for konflikter i grupper og organisationer
  • påtage dig medansvar for at anvende og vurdere betydningen af forskellige former for kommunikation i en gruppe- og organisationspsykologisk kontekst
  • anvende og vurdere aktuelle eller nyere modeller for procesudvikling i forhold til grupper og organisationer med tilknytning til den pædagogiske praksis.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Gruppe- og organisationspsykologi er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Psykologi.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med menneskers læring og udvikling i organisatoriske sammenhænge.

Jane Ahrendt Studiesekretær
Pia Bælum Christensen, konsulent Arbejder bl.a. med inklusion og pædagogisk psykologi

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning
Tilmeld modul

Forløb