Karrierevejledning af voksne

Diplommodul

Vil du specialisere dig i voksnes valgmønstre, karriereveje og overgangssituationer?
Få teorier om og metoder til karriereudvikling, -valg og –vejledning, så du kan vejlede voksne i overgangssituationer!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få teoretisk viden om karrierevejledning af voksne!

Fagligt indhold

Med teorier og metoder, der relaterer sig til karrierevejledning af voksne, lærer du at forstå og reflektere over, hvordan forskellige voksnes livssituation kan påvirke deres valg- og udviklingsmuligheder.

Du får viden om:

  • voksenuddannelsessystemet, dets struktur, indhold og muligheder
  • livslang læring, realkompetencevurdering og voksenvejledning i forskellige kontekster
  • faktorer af betydning for voksnes karriereudvikling og –valg
  • teoretiske og metodiske tilgange til analyse og vurdering af voksnes ressourcer, barrierer og vejledningsbehov.

Udbytte

Du lærer om karrierevejledningsmetoder, så du kan understøtte forskellige voksnes valg og valgprocesser samt træffe begrundede valg af vejledningstilgange, der knytter an til forskellige voksnes ressourcer, barrierer og behov.

Efter Karrierevejledning af voksne kan du:

  • analysere og vurdere voksnes læringsforudsætninger og karriereudviklingsmuligheder
  • formidle og begrunde egne teori og metodevalg og relatere disse til en konkret voksenvejledningspraksis
  • håndtere forskellige teoretiske og metodiske tilgange til analyse og vurdering af voksnes forudsætninger og vejledningsbehov.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Karrierevejledning af voksne er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med, eller er interesseret i, karrierevejledning af voksne.

Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb