Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge

Diplommodul

Ønsker du at blive kontaktperson for udsatte unge? På dette modul bliver du i stand til at koordinere en tværgående ungeindsats, som skal hjælpe de unge med at skabe større sammenhæng i deres hverdag frem mod uddannelse eller beskæftigelse.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Bliv kontaktperson og sæt unge i fokus

Kompetencemål for Koordinerende kontaktperson.

Fagligt indhold

Du vil på modulet opnå viden om, hvad kontaktpersonens rolle indebærer, og hvilken funktion du vil få som kontaktperson. Du vil også:

  • •Opnå grundlæggende viden om lovgivning på området, samt viden om etik i forhold til kontaktpersonens magtrelation
    •Få forståelse for de overgangsproblematikker der kan opstå i forbindelse med unges uddannelsesplaner, hvordan du reflekterer over disse og håndterer dem fremadrettet
  • •Opnå viden om uddannelsesplanlægning og hvordan du opretholder den unges motivation igennem forløbet

Udbytte

Når du har deltaget på modulet, vil du være i stand til at vurdere unges behov for støtte og efterfølgende kunne planlægge den indsats, der kræves.

  • Få en alsidig rolle som kontaktperson der indeholder både uddannelsesplanlægning, koordinering af indsatser og støttefunktionsopgaver
  • Kunne planlægge og formidle en proces som foregår gennem tværfaglig koordinering af den unges netværk
  • Kunne vurdere de unges behov for støtte og tilbyde en relevant indsats med fokus på den enkelte unge
  • Være i stand til at indgå selvstændigt i det tværfaglige samarbejde der hører under dét at være kontaktperson.

Målgruppe

Målgruppe for Koordinerende kontaktperson er dig, der ønsker kompetenceudvikling, så du som kontaktperson i den kommunale ungeindsats får styrket din professionelle rolle. Modulet hører under Diplom i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK).
Koordinerende kontaktperson er et valgfrit modul på uddannelsen.Modulet omfatter 10 ECTS.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb