Læring og didaktisk design

Diplommodul

Modulet Læring og didaktisk design er en del af læringsvejlederuddannelsen, og erstatter det tidligere modul Læring og læringsressourcer.

Vil du arbejde som læringsvejleder, hvor du kan udvikle skolens læringskultur og bidrage til at højne elevernes undervisning og læring? Så er modulet Læring og didaktisk design et must i din kompetenceudvikling!

 

Datoer og tilmeld

Styrk din viden om elevers læring

Fagligt indhold

På modulet Læring og didaktisk design får du styrket din viden om elevers læring, så du kan udvikle forskellige didaktiske forløb og skabe nye læringsmiljøer.

Du lærer om:

  • læringsteori, didaktisk design og læringsressourcers funktion i den pædagogiske praksis
  • forskellige læringsteorietiske perspektiver og tilgange samt deres betydning for udviklingen af læringsmiljøer og viden
  • didaktisk design og designtænkning i forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Udbytte

Efter endt modul har du de relevante kompetencer til at udvikle didaktiske forløb og læringsmiljøer til undervisningen.

Du kan:

  • indgå i samarbejde om at omsætte evidens- og forskningsbaseret viden om elevers læring i organisationen
  • udvikle forløb, der gennem læringsressourcer, rum, aktiviteter og organisering skaber eksperimenterende læringsmiljøer
  • samarbejde om pædagogik og didaktik mhp. at udvikle, afprøve og evaluere nye elev- og lærerpositioner samt læringsmiljøer.

Niveau

Modulet hører under den pædagogiske diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Læring og didaktisk design er et retningsspecifikt modul under retningen Læringsvejleder.

Målgruppe

Modulet er målrettet dig, der arbejder eller vil arbejde som læringsvejleder i skolens pædagogiske læringscenter. Endvidere er modulet for dig, der som underviser vil styrke din viden og dine kompetencer om læring og didaktisk design.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb