Ledelse og filosofi

Diplommodul

Den klassiske filosofi giver dig mulighed for at forstå og arbejde med ledelse og organisation på nye måder, hvor du forholder dig til ledelsesmæssige problemstillinger ved at inddrage centrale filosofiske begreber.

Datoer og tilmeld

Hvad forstår du ved begrebet ledelse?

Fagligt indhold 

Du arbejder med sammenhængen mellem filosofi og ledelse, og hvilke konsekvenser forskellige syn på ledelse har for samarbejdet mellem organisation, medarbejdere og chefer samt eksterne interessenter som borgere, kunder og interesseorganisationer.

Du får viden om:

  • teorier, begreber og metoder inden for filosofi
  • koblingen mellem filosofi og ledelse
  • etisk argumentation og dilemmaer i ledelse
  • praktisk filosofi og politisk teori.

Udbytte

Efter Ledelse og filosofi kan du:

  • inddrage relevant filosofisk teori i arbejdet med ledelsesmæssige udfordringer
  • arbejde med forskellige filosofiske perspektiver på viden og værdi i en ledelsesmæssig kontekst.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Ledelse og filosofi er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er nuværende eller kommende leder i en privat eller offentlig virksomhed og gerne vil udfordre dit syn på ledelse i organisationer.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Kathrine Urlev Studiesekretær, Vejle

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb