Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Diplommodul

Vil du lære om metoder til forebyggende, undersøgende, inddragende og intervenerende arbejde med udsatte børn, unge og familier og deres netværk?

Modulet kan være gratis for medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge. Der er begrænset antal pladser. Læs mere her.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær om metodeforståelse i socialt arbejde på børne- og ungeområdet!

Fagligt indhold 

Med viden og forståelse for metoder til forebyggelse, undersøgelse, inddragelse, tværfagligt samarbejde og intervention i arbejdet med udsatte børn, unge og familier, kan du reflektere over metodevalgets betydning for praksis.

Du får viden om:

  • metodebegreber og generel metodeforståelse i socialt arbejde på børne- og ungeområdet
  • håndtering af komplekse problemstillinger.

Udbytte

Du lærer at håndtere komplekse problemstillinger gennem valg af relevante metodiske tilgange i arbejdet med udsatte børn, unge og familier.

Med Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge kan du:

  • anvende udvalgte metoder i arbejdet med udsatte børn, unge og familier
  • vurdere børn, unge og familiers situation med henblik på begrundet valg af metode i indsatsen
  • udvikle egen praksis med udvælgelse af og anvendelse af metoder i arbejdet med udsatte børn, unge og familier.

Niveau

Modulet hører under Den sociale diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Børn og unge.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb