Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Diplommodul

Vil du lære om metoder til forebyggende, undersøgende, inddragende og intervenerende arbejde med udsatte børn, unge og familier og deres netværk?

Modulet er gratis for medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge. Der er begrænset antal pladser. Læs mere her

Tilmeld

Lær om metodeforståelse i socialt arbejde på børne- og ungeområdet!

Fagligt indhold 

Med viden og forståelse for metoder til forebyggelse, undersøgelse, inddragelse, tværfagligt samarbejde og intervention i arbejdet med udsatte børn, unge og familier, kan du reflektere over metodevalgets betydning for praksis.

Du får viden om:

  • metodebegreber og generel metodeforståelse i socialt arbejde på børne- og ungeområdet
  • håndtering af komplekse problemstillinger.

Udbytte

Du lærer at håndtere komplekse problemstillinger gennem valg af relevante metodiske tilgange i arbejdet med udsatte børn, unge og familier.

Med Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge kan du:

  • anvende udvalgte metoder i arbejdet med udsatte børn, unge og familier
  • vurdere børn, unge og familiers situation med henblik på begrundet valg af metode i indsatsen
  • udvikle egen praksis med udvælgelse af og anvendelse af metoder i arbejdet med udsatte børn, unge og familier.

Niveau

Modulet hører under Den sociale diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Børn og unge.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb