Den sociale diplomuddannelse i Børn og unge

Diplomuddannelse

Med den sociale diplomuddannelse på børne- og ungeområdet bliver du specialiseret inden for socialt arbejde med børn og unge. Et område hvor du med ny forskning og videreudvikling af dine færdigheder og kompetencer bliver i stand til at varetage komplekse og specialiserede funktioner samt udviklingsorienterede opgaver. 

Uddannelsesretningen er en del af den socialfaglige diplomuddannelse.

 

Fagligt indhold

Som studerende på den sociale diplomuddannelse i Børn og unge får du viden om ny forskning på børne- og ungeområdet. Du kommer til at arbejde med metoder til udvikling af effektive indsatser for børn og unge med udgangspunkt i praksisnære cases. 

Målgruppe

Den sociale diplomuddannelse i Børn og unge er til dig, som arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte. Du kan for eksempel være:

  • myndighedssagsbehandler, der træffer afgørelser om en indsats for børn og unge
  • leverandør, herunder familieplejekonsulent eller medarbejder på døgninstitution eller i ambulant dagsbehandlingstilbud
  • AKT-lærer eller medarbejder i opsøgende/forebyggende indsatser
  • medarbejder, der arbejder eller vil arbejde med social indsatser for børn og unge med særlige behov. 

Fag

Den sociale diplomuddannelse i Børn og unge omfatter 60 ECTS, og kan genneføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år. 

På den sociale diplomuddannelse i Børn og unge har du følgende obligatoriske moduler, samt mulighed for at vælge mellem forskellige valgfrie moduler:

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt social diplomuddannelse.

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

For dig som arbejder med børn og unge

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Mulighed for gratis videreuddannelse

Hvis du har behov for opkvalificering inden for arbejdet med udsatte børn og unge, er der mulighed for gratis deltagelse på en række moduler under Den sociale diplomuddannelse.

Dette via tilskud fra Socialstyrelsen, hvis du er indbefattet målgruppen:

  1. Myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet
  2. Leverandører af sociale tilbud/indsatser af forebyggende eller foranstaltningsmæssig karakter til børn og unge og som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere.
  3. Medarbejdere i de almene tilbud som har en særlig opgave med at opspore eller tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte og som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere eller som på anden vis i deres virke understøtter opsporing og reaktion på børn- og unge i udsatte positioner.

Der er er to tilskudsmuligheder:

  • Tilskud til en hel diplomuddannelse (6 moduler), såfremt en eller flere kommuner i fællesskab tilrettelægger lokale hold
  • Tilskud til en række enkelte moduler (for individuelle studerende), som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelsen. Listen med tilskudsberettigede moduler kan du se på Socialstyrelsens hjemmeside. 

Vil du vide mere, kan du kontakte uddannelseskonsulenterne:

Trine Østerbye Clausen, tocl1@ucl.dk, tlf. 24 48 31 15

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, er priserne for et kompetencebevis følgende: 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

For dig som arbejder med børn og unge

Har du spørgsmål?

Andre uddannelser der minder om denne

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00