Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet

Diplommodul

Vil du have ny viden om metoder til forebyggelse, udredning, inddragelse og intervention samt tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk?

Modulet er gratis for medarbejdere der arbejder med udsatte børn og unge. Der er begrænset antal pladser. Læs mere her

Tilmeld modul

Sæt fokus på metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet!

Fagligt indhold

Gennem metodebegreber og metodeforståelse i socialt arbejde på børnehandicapområdet bliver du i stand til at udvælge og arbejde reflekteret med relevante metoder i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk.

Du får viden om:

  • udvalgte metoder i det forebyggende, udredende, inddragende og intervenerende arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familie og netværk
  • børne- og ungeperspektiver på børnehandicapområdet
  • metodevalgets betydning for praksis.

Udbytte

Du lærer at indgå koordinerende i fagligt og tværfagligt samarbejde med relevante aktører fra bl.a. det sociale område, almenområdet, voksenhandicapområdet og beskæftigelsesområdet.

Efter Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet kan du:

  • beskrive, analysere og vurdere konkrete problemstillinger med henblik på begrundet valg af metode i indsatsen
  • håndtere komplekse problemstillinger gennem valg af relevante metodiske tilgange i arbejdet på børnehandicapområdet
  • udvikle egen praksis med udvælgelse af og anvendelse af metoder i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk.

Niveau

Modulet hører under Den sociale diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet er et retningsspecifikt modul under retningen Børnehandicap.

Hvis du gennemføre begge moduler under retningen Børnehandipap i forbindelse med din Sociale diplomuddannelse, får du ret til titlen Soc.D. Børnehandicap.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig, der arbejder eller vil arbejde med børnehandicapområdet, hvor du har brug for opdateret viden og nye metoder til arbejdet.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb