Individuel social diplomuddannelse

Diplomuddannelse

Ønsker du at bygge ovenpå din uddannelse og din praksiserfaring samt fordybe dig i aktuelle socialfaglige temaer? Så er den sociale diplomuddannelse til dig. I den sociale diplomuddannelse får du kompetencer til at kunne analysere og reflektere over dit daglige arbejde og dets udfordringer.

Den individuelle sociale diplomuddannelse er en uddannelse under Social diplomuddannelse.

Med den individuelle social diplomuddannelse får du:

 • kompetencer til kunne analysere og reflektere over dit daglige arbejde og dets udfordringer
 • redskaber til at analysere sociale indsatsområder og social praksis i lyset af viden om samfundsforhold og forandringsprocesser 
 • fordybet dig i aktuelle socialfaglige temaer 
 • læring om koblingen mellem videnskabelige analyser med praktisk socialt arbejde
 • arbejdet med dokumentation af sociale indsatser.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder professionelt i det socialfaglige felt. 

Indhold og niveau

Uddannelsen er en social diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgfrie) samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS) 

3 valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

 • Valgfrit modul fra alle socialfaglige diplomuddannelser (10 ECTS)
 • Valgfrit modul fra alle socialfaglige diplomuddannelser (10 ECTS) 
 • Valgfrit modul fra alle socialfaglige diplomuddannelser eller øvrige diplomuddannelser (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt social diplomuddannelse 

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Hvis du er kommunalt eller regionalt ansat, skal du være opmærksom på, om du kan søge tilskud op til 25.000 kr - fra 4. maj forhøjes tilskuddet til kr. 30.000
Tjek om din fagforening er en del af samarbejdet og ansøg på Den Regionale Kompetencefonds hjemmeside eller Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside.

Mulighed for gratis videreuddannelse

Hvis du har behov for opkvalificering inden for arbejdet med udsatte børn og unge, er der mulighed for gratis deltagelse på en række moduler under Den sociale diplomuddannelse.

Dette via tilskud fra Socialstyrelsen, hvis du er indbefattet målgruppen:

 1. Myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet
 2. Leverandører af sociale tilbud/indsatser af forebyggende eller  foranstaltningsmæssig karakter til børn og unge og som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere.
 3. Medarbejdere i de almene tilbud som har en særlig opgave med at opspore eller tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte og som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere eller som på anden vis i deres virke understøtter opsporing og
  reaktion på børn- og unge i udsatte positioner.

Der er er to tilskudsmuligheder:

 • Tilskud til en hel diplomuddannelse (6 moduler), såfremt en eller flere kommuner i fællesskab tilrettelægger lokale hold
 • Tilskud til en række enkelte moduler (for individuelle studerende), som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelsen. Læs mere her

Vil du vide mere, kan du kontakte uddannelseskonsulenterne:

Trine Østerbye Clausen, tocl1@ucl.dk, tlf. 24 48 31 15

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, er priserne for et kompetencebevis følgende: 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00