Individuel social diplomuddannelse

Diplomuddannelse

Ønsker du at bygge ovenpå din uddannelse og din praksiserfaring samt fordybe dig i aktuelle socialfaglige temaer? Så er den sociale diplomuddannelse til dig. I den sociale diplomuddannelse får du kompetencer til at kunne analysere og reflektere over dit daglige arbejde og dets udfordringer.

Den individuelle sociale diplomuddannelse er en uddannelse under Social diplomuddannelse.

Med den individuelle social diplomuddannelse får du:

  • kompetencer til kunne analysere og reflektere over dit daglige arbejde og dets udfordringer
  • redskaber til at analysere sociale indsatsområder og social praksis i lyset af viden om samfundsforhold og forandringsprocesser 
  • fordybet dig i aktuelle socialfaglige temaer 
  • læring om koblingen mellem videnskabelige analyser med praktisk socialt arbejde
  • arbejdet med dokumentation af sociale indsatser.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder professionelt i det socialfaglige felt. 

Indhold og niveau

Uddannelsen er en social diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgfrie) samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS) 

3 valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

  • Valgfrit modul fra alle socialfaglige diplomuddannelser (10 ECTS)
  • Valgfrit modul fra alle socialfaglige diplomuddannelser (10 ECTS) 
  • Valgfrit modul fra alle socialfaglige diplomuddannelser eller øvrige diplomuddannelser (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt social diplomuddannelse 

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den diplomuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00