Den socialfaglige diplomuddannelse i Børnehandicap

Diplomuddannelse

Med den sociale diplomuddannelse i Børnehandicap bliver du specialiseret inden for socialt arbejde på børnehandicapområdet.

Et område, hvor du med ny forskning og videreudvikling af dine færdigheder og kompetencer, bliver i stand til at varetage komplekse og specialiserede funktioner samt udviklingsorienterede opgaver.

Uddannelsesretningen er en del af den socialfaglige diplomuddannelse

Fagligt indhold

Som studerende på den sociale diplomuddannelse i Børnehandicap får du viden om ny forskning på børnehandicapområdet.

Du kommer til at arbejde med metoder til udvikling af effektive indsatser for børnehandicap med udgangspunkt i praksisnære cases.

Den sociale diplomuddannelse i Børnehandicap giver ret til at anvende titlen Soc.D. Børnehandicap.

Målgruppe

Den sociale diplomuddannelse i Børnehandicap er til dig, som arbejder på børnehandicapområdet, herunder samarbejdspartnere og børn, unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk.

Du kan f.eks. være:

  • myndighedssagsbehandler, der træffer afgørelser om en indsats for børn og unge
  • leverandør, herunder familieplejekonsulent eller medarbejder på døgninstitution eller i ambulant dagsbehandlingstilbud
  • AKT-lærer eller medarbejder i opsøgende/forebyggende indsatser
  • medarbejder, der arbejder eller vil arbejde med social indsatser for børn og unge med særlige behov. 

Læs online

Du kan nu læse de to moduler på retningen Børnehandicap online. Undervisningen er en kombination af e-læring, hvor du selv læser og reflekterer over det læste, og fælles undervisning på den digitale platform Zoom. I e-læringsdelen lærer du fx via podcasts, film, faglig litteratur og refleksionsøvelser, og i Zoom-delen drøfter vi sammen det læste, og sætter det i relation til din og/eller dine medstuderendes praksis.

UCL har indgået et samarbejde med Københavns Professionshøjskole om at udbyde de to børnehandicap-moduler. UCL udbyder modulet Tilgange og begreber på børnehandicapområdet, og KP udbyder modulet Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet. Undervisningen foregår online, og er af samme kvalitet, og studerende fra hele Danmark kan derfor deltage i begge moduler.

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
10 ECTS Valgfrie moduler
20 ECTS Retningsbestemte moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Moduloversigt

Moduler med holdstart

Klik på modulet for beskrivelse, dato og tilmelding

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Har du spørgsmål?

Andre uddannelser der minder om denne

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00