Den socialfaglige diplomuddannelse i Børnehandicap

Med den sociale diplomuddannelse i Børnehandicap bliver du specialiseret inden for socialt arbejde på børnehandicapområdet.

Et område, hvor du med ny forskning og videreudvikling af dine færdigheder og kompetencer, bliver i stand til at varetage komplekse og specialiserede funktioner samt udviklingsorienterede opgaver.

Uddannelsesretningen er en del af den socialfaglige diplomuddannelse

Du har mulighed for at få betalt hele eller dele af din uddannelse med tilskud fra Socialstyrelsen!

Fagligt indhold

Som studerende på den sociale diplomuddannelse i Børnehandicap får du viden om ny forskning på børnehandicapområdet.

Du kommer til at arbejde med metoder til udvikling af effektive indsatser for børnehandicap med udgangspunkt i praksisnære cases.

Den sociale diplomuddannelse i Børnehandicap giver ret til at anvende titlen Soc.D. Børnehandicap.

Målgruppe

Den sociale diplomuddannelse i Børnehandicap er til dig, som arbejder på børnehandicapområdet, herunder samarbejdspartnere og børn, unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk.

Du kan f.eks. være:

  • myndighedssagsbehandler, der træffer afgørelser om en indsats for børn og unge
  • leverandør, herunder familieplejekonsulent eller medarbejder på døgninstitution eller i ambulant dagsbehandlingstilbud
  • AKT-lærer eller medarbejder i opsøgende/forebyggende indsatser
  • medarbejder, der arbejder eller vil arbejde med social indsatser for børn og unge med særlige behov. 

Læs online

Du kan nu læse de to moduler på retningen Børnehandicap online. Undervisningen er en kombination af e-læring, hvor du selv læser og reflekterer over det læste, og fælles undervisning på den digitale platform Zoom. I e-læringsdelen lærer du fx via podcasts, film, faglig litteratur og refleksionsøvelser, og i Zoom-delen drøfter vi sammen det læste, og sætter det i relation til din og/eller dine medstuderendes praksis.

UCL har indgået et samarbejde med Københavns Professionshøjskole om at udbyde de to børnehandicap-moduler. UCL udbyder modulet Tilgange og begreber på børnehandicapområdet, og KP udbyder modulet Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet. Undervisningen foregår online, og er af samme kvalitet, og studerende fra hele Danmark kan derfor deltage i begge moduler.

Fag

Den sociale diplomuddannelse i Børnehandicap omfatter 60 ECTS, og kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

På den sociale diplomuddannelse i Børnehandicap har du følgende obligatoriske moduler, samt mulighed for at vælge mellem forskellige valgfrie moduler:

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Afgangsprojekt

 

 

 

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Mulighed for gratis videreuddannelse

Hvis du har behov for opkvalificering inden for arbejdet med udsatte børn og unge, er der mulighed for gratis deltagelse på en række moduler under Den sociale diplomuddannelse.

Dette via tilskud fra Socialstyrelsen, hvis du er indbefattet målgruppen:

  1. Myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet
  2. Leverandører af sociale tilbud/indsatser af forebyggende eller foranstaltningsmæssig karakter til børn og unge og som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere.
  3. Medarbejdere i de almene tilbud som har en særlig opgave med at opspore eller tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte og som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere eller som på anden vis i deres virke understøtter opsporing og reaktion på børn- og unge i udsatte positioner.

Der er er to tilskudsmuligheder:

  • Tilskud til en hel diplomuddannelse (6 moduler), såfremt en eller flere kommuner i fællesskab tilrettelægger lokale hold
  • Tilskud til en række enkelte moduler (for individuelle studerende), som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelsen. Listen med tilskudsberettigede moduler kan du se på Socialstyrelsens hjemmeside. 

Vil du vide mere, kan du kontakte uddannelseskonsulenten:

Trine Østerbye Clausen, tocl1@ucl.dk, tlf. 24 48 31 15

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, er priserne for et kompetencebevis følgende: 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?

Andre uddannelser der minder om denne

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00