Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Diplommodul

Interesserer du dig for pædagogik, psykologi og kommunikation? Få kompetencer til at rådgive og vejlede forældre, unge og børn i pædagogiske miljøer og organisationer med fokus på intervention.

Datoer og tilmeld

Lær om pædagogisk-psykologisk rådgivning

Fagligt indhold 

Den pædagogisk-psykologiske rådgivning og intervention er placeret inden for rammerne af det omgivende samfunds institutioner, politikker og intentioner.

Her lærer du at tilrettelægge, gennemføre og vurdere rådgivning og intervention på baggrund af lærings- og kommunikationsteori med afsæt i psykologien.

Du får viden om:

  • teori og metode om pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention
  • planlægning, udførelse og vurdering af forskellige rådgivning- og interventionsformer
  • egne muligheder og begrænsninger i arbejdet
  • etiske problemstillinger.

Udbytte

Du bliver i stand til at reflektere kritisk og konstruktivt over muligheder og begrænsninger i pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention, hvor du ligeledes medtænker eventuelle etiske problemstillinger i forbindelse med rådgivningen.

Efter Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention kan du:

  • begrunde og anvende forskellige psykologiske teorier, metoder og teknikker til rådgivning og intervention i pædagogiske kontekster
  • facilitere refleksive og systematiske samarbejdsprocesser om pædagogisk analyse og intervention i professionelle læringsfællesskaber.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Psykologi.

Målgruppe

Modulet er for dig, som arbejder med pædagogik og interesserer dig for psykologi og kommunikation.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Karen Stougaard, konsulent Områdeansvarlig for dagtilbud og skolefritid
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb