Psykosocial rehabilitering

Diplommodul

Hvor godt kender du rehabiliterings- og habiliteringsbegreberne, og kan du bruge dem i praksis? På Psykosocial rehabilitering styrker du din forståelse for, hvordan rehabiliteringsbegrebet kan forstås i forhold til mennesker med psykiske og sociale problemer.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få nye redskaber til borgersamarbejde i den psykosociale (re)habilitering!

Fagligt indhold 

Med en grundlæggende forståelse for (re)habiliteringsteori og metodeanvendelse lærer du at bruge begreberne i forhold til personer, der har psykiske, fysiske eller sociale funktionsnedsættelser/vanskeligheder.

Du får viden om:

  • teoretiske tilgange til at arbejde med psykosocial (re)habilitering
  • introduktion til metoder, der indskriver sig i (re)habiliteringsindsatsen
  • borger- og medarbejderpositioner i den psykosociale rehabilitering
  • igangsætning og facilitering af den psykosociale rehabiliteringsproces.

Udbytte

Du bliver i stand til at anvende relevante tilgange og metoder i (re)habiliteringsindsatsen, så du i samarbejde med borgere kan argumentere og formidle et fokus på borgernes ressourcer og recovery i en rehabiliterende tilgang. 

Efter Psykosocial rehabilitering kan du:

  • håndtere en kompleks psykosocial (re)habiliteringsproces med en faciliterende tilgang
  • vurdere teoretiske, praktiske og etiske problemstillinger forbundet med den psykosociale rehabilitering.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Psykosocial rehabilitering er et retningsspecifikt modul under retningen Psykosocialt arbejde.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med psykosocial rehabilitering. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog eller sygeplejerske.

Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb