Psykosocialt arbejde

Diplomuddannelse

Med den sociale diplomuddannelse i Psykosocialt arbejde bliver du specialiseret i det socialfaglige og tværprofessionelle arbejde, der knytter sig til mennesker med psykiske, fysiske og sociale funktionsnedsættelser og vanskeligheder.

Uddannelsesretningen er en del af den socialfaglige diplomuddannelse

På diplomuddannelsen i Psykosocialt arbejde får du:

  • viden om teorier og metoder i relation til psykosocialt arbejde
  • færdigheder i at undersøge, beskrive og vurdere teoretiske og praksisnære psykosociale problemstillinger
  • kompetencer til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i det psykosociale arbejde
  • kompetencer til tværfagligt samarbejde og udvikling af egen socialfaglig praksis i det psykosociale arbejde.

Målgruppe

Den sociale diplomuddannelse i Psykosocialt arbejde er målrettet dig der, inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område, arbejder eller gerne vil arbejde med mennesker med psykiske, fysiske og sociale funktionsnedsættelser og vanskeligheder.

Indhold og niveau

Den sociale diplomuddannelse i Psykosocialt arbejde omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgfrie) samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt social diplomuddannelse

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Har du spørgsmål?

Andre uddannelser der minder om denne

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00