Den socialfaglige diplomuddannelse i Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

Diplomuddannelse

Med den sociale diplomuddannelse i Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier bliver du specialiseret i inddragelse og professionelle samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Et område, hvor du med ny forskning og videreudvikling af dine færdigheder og kompetencer, bliver i stand til at varetage komplekse og specialiserede funktioner samt udviklingsorienterede opgaver.

Uddannelsesretningen er en del af den socialfaglige diplomuddannelse

 

Fagligt indhold

Som studerende på den sociale diplomuddannelse i Inddragelser og samtaler med børn, unge og familier får du viden om ny forskning inden for inddragelse, og komplekse og udviklingsorienterede samtaler.

Du kommer til at arbejde med metoder og redskaber til samtaler, hvor du fagligt og tværprofessionelt kan samarbejde med barnet, den unge, familie og andre aktører om udvikling og inddragelse.

Den sociale diplomuddannelse i Børnehandicap giver ret til at anvende titlen Soc.D. i inddragelse og samtaler med børn, unge og familier. 

Målgruppe

Den sociale diplomuddannelse i Inddragelser og samtaler med børn, unge og familier er til dig, som arbejder i det socialfaglige område.

Du kan f.eks. være:

  • myndighedssagsbehandler, der træffer afgørelser om en indsats for børn og unge
  • leverandør, herunder familieplejekonsulent eller medarbejder på døgninstitution eller i ambulant dagsbehandlingstilbud
  • AKT-lærer eller medarbejder i opsøgende/forebyggende indsatser
  • medarbejder, der arbejder eller vil arbejde med social indsatser for børn og unge med særlige behov. 

Fag

Den sociale diplomuddannelse i Inddragelser og samtaler med børn, unge og familier omfatter 60 ECTS og kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

På den sociale diplomuddannelse i Inddragelser og samtaler med børn, unge og familier har du følgende obligatoriske moduler, samt mulighed for at vælge mellem forskellige valgfrie moduler:

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Afgangsprojekt

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
10 ECTS Valgfrie moduler
20 ECTS Retningsbestemte moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Moduloversigt

Moduler med holdstart

Klik på modulet for beskrivelse, dato og tilmelding

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Har du spørgsmål?

Andre uddannelser der minder om denne

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00