Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Diplommodul

Opnå kompetencer til at hjælpe børn og unge med skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi.

Tilmeld

Få et indblik i skriftsproglige vanskeligheder!

Fagligt indhold

På modulet får du indsigt i børn og unges sproglige, kognitive og sociale forudsætninger for at udvikle skriftsproglige færdigheder.

Du lærer om:

  • teorier og metoder i forhold til forebyggende, foregribende og indgribende indsatser
  • årsagerne til udvikling af skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
  • lovgivningen og bekendtgørelser med relevans for grundskole.

Udbytte

Efter endt modul har du kompetencerne til at indgå i et tværfagligt samarbejde mellem lærere, forældre og andre aktører om en læringsdifferentieret indsats over for børn og unge.

Du kan:

  • afdække de sproglige forudsætninger af betydning for udvikling af skriftsproglige færdigheder
  • igangsætte relevant undervisning til børn og unge
  • afdække, beskrive, analysere og vurdere grundlaget for læringsdifferentieret undervisning.

Niveau

Modulet hører under den pædagogiske diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Logopædi.

Målgruppe

Modulet er for lærere og specialundervisningslærere.

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb