Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.- 10. klasse

Diplommodul

Gå i dybden med dansk sproglære, læseforståelse og læsestrategier, så du kan støtte elever i 4. – 10. klasse i disciplinerne læsning og skrivning.

Datoer og tilmeld

Styrk dine forudsætninger for at støtte elevers skriftsprogsudvikling!

Fagligt indhold 

Med viden om dansk sproglære kan du vejlede og støtte børn og unges læse- og skrivefærdigheder med fokus på flydende læsning og sprogforståelse.

Du får viden om:

  • dansk sproglære og literacy-teorier samt genre, tekstlingvistik, syntaks, morfologi og ortografi
  • tekstlingvistik
  • teori og metode om skriftsprogsudvikling
  • kollegial vejledning of evaluering.

Udbytte

Efter Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.- 10. klasse kan du:

  • analysere og vurdere elevers skriftsprogsudvikling, herunder vejlede i formativ anvendelse af test- og evalueringsresultater
  • analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i 4. - 10. klasse i alle fag
  • observere, analysere og vurdere skriftsprogsundervisning på mellem- og sluttrin samt vejlede relevante målgrupper om handlemuligheder.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.- 10. klasse er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Læsevejledning i grundskolen.

Målgruppe

Modulet er relevant for alle med interesse i at få viden om den fortsatte læseudvikling og skrivepædagogik.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb