Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet

Diplommodul

Bliv endnu mere kompetent til at udføre systematisk sagsbehandling af høj kvalitet på børne- og ungeområdet med dette diplommodul.

Modulet kan være gratis for medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge. Der er begrænset antal pladser. Læs mere her.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få styr på systematikken i din praksis!

Fagligt indhold 

Med udviklingsbaseret viden lærer du om inddragelse, tværprofessionelt samarbejde og digitalisering i sagsbehandlingen.

Du lærer endnu mere om praksis samt anvendt teori og metoder til systematisk sagsbehandling i børnesagens proces, hvor du medtænker bl.a. etiske dilemmaer og kvalitet i sagsbehandlingen.

På moduet får du viden om:

  • inddragelse af børn, unge, familie og netværk
  • socialfaglig og juridisk kvalitet i systematisk sagsbehandling i børnesagens proces
  • børnesagens proces: den indledende vurdering, forebyggende indsatser, børnefaglig undersøgelse, handleplan og indsatser samt opfølgning.

Udbytte

Du lærer at vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger i børnesagen, så du professionelt kan begrunde og vælge relevante løsningsmodeller igennem børnesagens proces.

Når du selvstændigt kan indgå fagligt og tværfagligt i samarbejde om børnesagens processer, får du udviklet din egen praksis med høj faglig kvalitet, og du kan påtage dig ansvaret som myndighedsrådgiver.

Efter diplommodulet kan du:

  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger i børnesagen til børn, unge, familier og samarbejdsparterne
  • anvende socialfaglige metoder, redskaber og digitale systemer til systematisk sagsbehandling i børnesagens proces
  • håndtere komplekse problemstillinger og udviklingsorienterede situationer i børnesagens proces.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet er et valgfrit modul.

Målgruppe

Diplommodulet er til dig, som arbejder i det socialfaglige område, hvor du vil specialisere dig inden for systematisk sagsbehandling.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb